Een slim lokaal energienetwerk als motor achter een duurzame bedrijfsvoering

Als onderneming verder groeien en verduurzamen, ondanks netcongestie in de omgeving. Dat is de uitdaging van recyclebedrijf Sortiva. Dankzij een lokale infra-oplossing is de energievoorziening van de locatie in Alkmaar nu klaar voor de toekomst, vertellen Pieter Los van Sortiva en André Simonse van Firan.

“We zijn een grote opwekker van zonne- en windenergie én een grootverbruiker van duurzame energie in een gebied waar zeker tot 2028 sprake is van netcongestie. Daarom is een slimme energievoorziening een absolute noodzaak om onze productieprocessen en mobiliteit verder te verduurzamen en om als organisatie onze groeikansen te verzilveren”, vertelt Pieter Los, locatie manager van drie locaties van Sortiva, waaronder de hoofdvestiging aan de Boekelerdijk in Alkmaar.

Inzet van lokaal opgewekte energie

Op de hoofdvestiging van Sortiva in Alkmaar is in 2018 een zonnepark met ruim achtduizend panelen gerealiseerd. Sinds 2012 zijn twee windturbines op het terrein operationeel. Kenter en Firan hebben in 2022 in opdracht van Sortiva het lokale energienetwerk doorontwikkeld om daarmee maximale waarde te creëren uit de opgewekte duurzame stroom. Kenter, leverancier van een compleet pakket aan energievoorzieningen, meetdiensten en laadoplossingen, heeft een systeem met energieopslag geplaatst. Met een slim energiemanagementsysteem zorgt infraspecialist Firan voor een continue analyse, monitoring en sturing van de lokale energiestromen en voor een verbinding met een onafhankelijk platform voor energiehandel.

“Een slim lokaal energienetwerk stelt Sortiva in staat om de bedrijfsactiviteiten te laten doorgroeien ondanks netcongestie en om meer rendement uit de opgewekte duurzame energie te halen”, vertelt Andre Simonse, senior business developer van Firan. “Het Grid Control Platform gebruikt verschillende soorten data om te anticiperen op piekmomenten, zodat afschakeling van het zonnepark en de windturbines wordt voorkomen. Dankzij de combinatie met energie-opslag kan Sortiva energie opslaan om later te gebruiken voor de installaties en vrachtauto’s of voor levering aan de energiemarkt.”

“We hebben altijd voldoende duurzame energie en we zijn minder afhankelijk van de capaciteit en marktprijzen van het gereguleerde elektriciteitsnet”, zegt Los over de voordelen van het lokale energienetwerk met zonne-energie, windenergie en energie-opslag. “De oplossing van Kenter en Firan maakt het ook mogelijk om voor te sorteren op onze plannen voor de verdere verduurzaming van de locatie en het wagenpark. We zijn bijvoorbeeld bezig met de elektrificatie van onze vrachtwagens. Straks kunnen we op onze hoofdlocatie de accu’s opladen met zelf opgewekte stroom, zelfs als er sprake is van netcongestie.”

Van netcongestie naar energy hub

Sortiva is een dochteronderneming van afvalverwerkingsbedrijf HVC en GP Groot, dat actief is in afvalinzameling en -recycling, alternatieve brandstoffen en oliehandel, en infra en engineering. Los: “Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen, waarbij we op niveau 5 van de CO2-prestatieladder staan. Zo worden alle nieuwe bedrijfsgebouwen energieneutraal ontwikkeld. We zien een duurzame bedrijfsvoering als onze verantwoordelijkheid, maar het is natuurlijk ook een noodzaak om als organisatie te voldoen aan alle wet- en regelgeving.”

Daarnaast betekent de koploperpositie dat Sortiva als een motor achter de regionale energietransitie fungeert, ziet Los. “Er zijn nog niet veel energie-intensieve bedrijven in de omgeving die zo veel duurzame energie opwekken als wij. Er is in de regio dan ook veel belangstelling voor onze werkwijze. We kunnen samen met gemeenten en bedrijventerreinen de kansen verkennen voor bijvoorbeeld de energie-uitwisseling tussen ondernemingen.”

“Het lokale energienetwerk van Sortiva is zo ontworpen dat het systeem is door te ontwikkelen tot een energy hub die verder bijdraagt aan de vermindering van netcongestie in het gebied”, licht Simonse toe. “Een energy hub legt een slimme verbinding tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. Je maakt dan collectief gebruik van onbenutte netcapaciteit om te voldoen aan de lokale energievraag.” Het Grid Control Platform brengt de energiestromen steeds automatisch in balans en biedt de mogelijkheid om snel in te spelen op pieken en dalen in de opwek en het verbruik.

Samenwerking als succesfactor voor lokale energie

Wat is de succesfactor voor een vernieuwende lokale energie-oplossing zoals Sortiva heeft gerealiseerd? Volgens Los is een nauwe samenwerking tussen de diverse energie-specialisten essentieel. “We hebben in eerste instantie zelf gezocht naar accu’s, maar kwamen er al snel achter dat dit een specialisme is. Daarom huren we nu batterijen, via Kenter, dat al jarenlang meetgegevens aan ons levert en de transformatoren op ons terrein onderhoudt.”

Kenter werkt hierbij nauw samen met Firan en met Centrica Business Solutions, dat zorgt voor de koppeling met de energiemarkt. “Er is goede onderlinge samenwerking tussen de partijen, met een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De specialisten van Kenter, Firan en Centrica zijn constructief, deskundig, energiek en denken in mogelijkheden,” blikt Los terug op het project.

Simonse ziet ook de inzet van slim energiemanagement als een succesfactor. “Het Grid Control Platform stuurt alle energiestromen aan, zodat er voldoende energie voor de productieprocessen beschikbaar is, de capaciteit van de accu’s optimaal wordt gebruikt en er in de toekomst zelfs een opschaling naar nabijgelegen gebouwen mogelijk is.”

Duurzame groeiambities

Vanuit de duurzame ambities van Sortiva zijn inmiddels plannen ontstaan voor een derde windmolen op de recyclelocatie in Alkmaar die nodig is om meer en beter te kunnen recyclen. Met de huidige netcongestie is het voor Sortiva anders niet mogelijk om dit te realiseren. Los: “Door nog meer duurzame energie zelf op te wekken, zijn we verzekerd van de elektriciteit die we nodig hebben voor de continuïteit en groei van onze bedrijfsactiviteiten en voor de elektrificatie van ons wagenpark. Daarbij is het kostentechnisch interessant: de combinatie met energie-opslag vermindert peakshaving, wat de kosten voor de netaansluiting vermindert. Maar het mooiste is om te zien dat we veel van ons energieverbruik zelf produceren.”

Meer weten over vernieuwende energie-oplossingen?

Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!