Energy hubs als antwoord op de groeiende vraag naar laadfaciliteit voor elektrisch vervoer

Energy hubs langs de rijkswegen creëren meer ruimte voor snelladers voor elektrische auto’s. Dat blijkt uit een blauwdruk voor energy hubs die Firan heeft ingezet in een serie workshops voor de verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat.

Door de opmars van elektrische auto’s en trucks hebben verzorgingsplaatsen en tankstations steeds meer duurzame energie nodig. Met energy hubs is dat duurzamer en slimmer op te lossen dan nu vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit een verkenning naar de mogelijkheden voor snellaadfaciliteiten op verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat die Firan recent maakte.

Uitdagingen en oplossingen voor duurzame laadinfra

Op verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat ontstaat het risico dat er onvoldoende aansluitvermogen is als er (meer) laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen worden geplaatst. Er zou dan een extra aansluiting op het gereguleerde elektriciteitsnetwerk nodig zijn, hetgeen tijd en geld kost.

“Het is belangrijk om te kijken hoe we op de meest kostenefficiënte wijze een verzorgingsplaats kunnen laten aansluiten op het net, met oog voor wat zich op het gebied van snelladen van auto’s en trucks gaat aandienen,” vertelt Gerben Passier, senior adviseur duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat, over de aanleiding voor de verkenning.

In een serie workshops hebben Firan en Rijkswaterstaat de uitdagingen en oplossingen voor duurzame laadinfrastructuren op verzorgingsplaatsen in kaart gebracht. Vervolgens zijn scenario’s en concepten voor de verzorgingsplaatsen van de toekomst uitgewerkt. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar het potentieel van energy hubs, die een slimme verbinding leggen tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie.

Futureproof energiesysteem

“Op de verzorgingsplaatsen zijn verschillende publieke en private spelers, zoals exploitanten van laadpalen, actief. Daarnaast verandert de lokale energievraag door de groei van laadfaciliteiten. Hoe ziet een futureproof en schaalbaar energiesysteem er dan uit? Met een agile aanpak hebben we de vraagstukken geïnventariseerd om een gedeelde terminologie te ontwikkelen en stapsgewijs naar concrete oplossingen toe te werken”, licht André Simonse, senior business developer bij Firan.

“De interactieve en dynamische workshops zijn een hele prettige en waardevolle manier om lerend bezig te zijn met de verduurzaming van verzorgingsplaatsen”, blikt Passier terug. “De sessies bundelen uiteenlopende expertises om inzicht te krijgen in de problematiek. Daarnaast is duidelijk geworden dat een slimme decentrale netaansluiting de mogelijkheden voor snellaadfaciliteiten daadwerkelijk vergroot op locaties waar onvoldoende aansluitvermogen is.”

Van blauwdruk tot modulair concept

Op basis van een blauwdruk voor een energy hub heeft Firan een aantal scenario’s getoetst aan een concrete locatie: de verzorgingsplaats van Rijkswaterstaat in Peulwijk-Oost. In het modulaire concept is rekening gehouden met de organisatorische, technische, juridische en financiële aspecten.

Simonse: “De kracht van de integrale aanpak is dat de ontwikkeling van een energy hub is toegespitst op een locatie die zich in de loop der tijd verder ontwikkelt. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe aanbieders van laadfaciliteiten komen, er congestie op het gereguleerde elektriciteitsnet dreigt, of omdat er een zonnepark of een producent van waterstof in de omgeving wordt gevestigd. Met ons ontwerp voor een energy hub ontstaat een modulair, flexibel en opschaalbaar systeem dat steeds aanpasbaar is aan toekomstige gebieden, scenario’s en ontwikkelingen.”

Handvatten voor een integraal concept

De resultaten van het onderzoek naar verzorgingsplaatsen zijn uitgewerkt tot een ontwerpaanpak die toepasbaar is voor alle verzorgingsplaatsen, nu en in de toekomst. De methodiek van Firan is bovendien geschikt voor het ontwerp van energy hubs in allerlei gebieden met voorzieningen voor elektrisch vervoer – van tankstations tot bedrijventerreinen.

Simonse: “Ons recente onderzoek heeft laten zien dat een energy hub gefaseerd en modulair is op te bouwen, zodat de voorziening zonder grote startinvesteringen toch steeds flexibel inspeelt op de bottlenecks en ontwikkelingen in het lokale gebruik van duurzame energie. Samen met ons stappenplan voor energy hubs geeft de blauwdruk de praktijk daarmee concrete handvatten om op een kostenefficiënte manier gebruik te maken van het bestaande energienet, zelfs in regio’s met transportschaarste en op locaties met onvoldoende aansluitvermogen.”

 

Meer weten over vernieuwende energie-oplossingen?

Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!