Duurzame energie voor bedrijventerreinen: van probleem naar oplossing

Bedrijventerreinen willen groeien en verduurzamen. Wat is er mogelijk nu er op steeds meer plekken sprake is van netcongestie? Haike van de Vegte, business manager van Firan, ziet mogelijkheden voor een slimmer gebruik van energie-infrastructuren.

Een groeiend aantal van de 3800 bedrijventerreinen in Nederland zit op slot. Door netcongestie kunnen er geen nieuwe ondernemingen bij, en zijn uitbreidingen van de bestaande bedrijven niet mogelijk. Ook de verduurzaming van de BV Nederland staat onder druk, omdat de (door)ontwikkeling van zon- en windparken door de drukte op het elektriciteitsnet niet van de grond komt.

Netbeheerders zijn druk bezig met de verzwaring van de elektriciteitsnetten. Daarnaast worden er nieuwe modellen en systemen ontwikkeld om slimmer gebruik te maken van de capaciteit. Denk aan cable pooling, waarmee zon- en windparken een netaansluiting delen. En aan energy hubs, waarmee directe koppelingen worden gelegd tussen productie, opslag, conversie en gebruik van lokale duurzame energie.

Voor bedrijventerreinen betekenen de vernieuwende infra-oplossingen bijvoorbeeld dat ondernemingen onderling aansluitcapaciteit en/of energie uitwisselen. De capaciteit van de netaansluitingen van de ondernemers op een bedrijventerrein wordt zelden volledig gebruikt. Daarnaast doen fluctuaties in de opwek en het verbruik van zon- en windenergie de behoefte aan flexibiliteit in het lokale energienetwerk toenemen. De inzet van flexcapaciteit, zoals batterij-opslag, vergroot de ruimte op het gereguleerde elektriciteitsnet.

Lokale energiestromen in balans

De grote uitdaging waar we nu voor staan is om (markt)partijen te laten samenwerken aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van efficiënte lokale energienetwerken. Firan ondersteunt het ontwerpproces daarvoor. Dat doen we door nauwkeurig in kaart te brengen waar de capaciteit voor de gewenste flexibiliteit ligt. In de realisatie- en exploitatiefase brengt ons Grid Control Platform de lokale energiestromen steeds in de juiste balans. De continue analyse, monitoring en sturing van de elektriciteitsvraag, het energie-aanbod en de opslagcapaciteit zorgt dat de deelnemende bedrijven het maximale rendement uit de netaansluitingen halen. Het slimme energiemanagementsysteem wordt bovendien gekoppeld aan signalen van netbeheerders over de beschikbare transportcapaciteit én aan een onafhankelijk platform voor handel in duurzame energie. Het resultaat is een betrouwbaar energiesysteem met een optimale inzet van duurzame energie.

Slim energiemanagement en optimalisatie van systemen

De actuele netcongestie veroorzaakt niet alleen economische schade voor bedrijventerreinen met (duurzame) groeiambities. De problematiek zet ook een rem op de ontwikkeling van projecten met duurzame energie, zoals zon- en windparken. Dat gaat ten koste van de noodzakelijke versnelling van de energietransitie.

Firan ziet mogelijkheden om nu belangrijke stappen te zetten naar het energiesysteem van de toekomst. Met slim energiemanagement kunnen we schaalbare, modulaire en kwalitatief hoogstaande infra-oplossingen ontwikkelen die breed toepasbaar zijn. Als onafhankelijke infra-specialist maakt Firan zich daarbij sterk voor de optimalisatie van de lokale energiesystemen, zodat we de landelijke netcongestie zo goed mogelijk adresseren.

Een doorslaggevende succesfactor hierbij heeft te maken met standaarden en protocollen. Verschillende lokale energienetwerken moeten met elkaar én met het landelijke elektriciteitsnet samenwerken. Inmiddels werken netbeheerders en diverse marktpartijen al samen met Topsector Energie aan een standaardarchitectuur. Wat ons betreft komt er een open source protocol voor lokale energiesystemen. Immers: hoe meer partijen onderling energie uitwisselen, hoe meer vaart er komt achter de energietransitie. Met de juiste standaard zijn dan steeds de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie gewaarborgd.

Toonaangevende oplossingen in de praktijk

Het energiesysteem van de toekomst klinkt misschien ver weg. Maar er zijn nu al goede voorbeelden die laten zien dat het werkt. De SADC-aanpak staat bekend als lichtend voorbeeld van de ontwikkeling. Onder leiding van Schiphol Area Development Company (SADC) maken vijftien bedrijven op Schiphol Trade Park gezamenlijk gebruik van slechts vier netaansluitingen door zelf energie op te wekken, op te slaan en uit te wisselen.

Uitwisselen van netcapaciteit en zonnestroom

In Apeldoorn is een andere toonaangevende oplossing ontwikkeld. Ondernemers op Bedrijventerrein Apeldoorn-Noord wisselen onderling netcapaciteit en zonnestroom uit. De combinatie met de energie-opslag in elektrische auto’s en batterijen, de afstemming met signalen over transportcapaciteit van de netbeheerder, en de koppeling met een onafhankelijk platform voor energiehandel geeft de deelnemers maximale waarde. De aansturing vanuit het Grid Control Platform van Firan zorgt voor een efficiënt, flexibel en betrouwbaar systeem.

De ervaringen met energy hubs in Oost-Nederland maken de meerwaarde van de lokale energienetwerken voor duurzame bedrijventerreinen duidelijk. In deze video van Oost NL en Firan vertellen we er meer over.

Video afspelen

Energy hubs voor bedrijventerreinen

Firan is ook actief betrokken bij twee publiek-private projecten om de inzet van energy hubs voor bedrijventerreinen te versnellen. Samen met Scholt Energy, Heliox en Solar Energy zijn we trekkers van een vernieuwend project om energy hubs toepasbaar te maken voor bedrijventerreinen met een grote vraag naar voorzieningen voor elektrisch vervoer.

De ervaringen van vier pilots van “Local Energy Hubs als oplossingsrichting voor de te verwachte explosieve toename in elektrisch vervoer in de logistieke sector i.c.m. Zon PV op daken” (kort: Local Energy Hubs) leggen de basis voor blauwdrukken om op allerlei locaties een elektrische laadvoorziening met lokaal opgewekte zonne-energie en batterij-opslag mogelijk te maken.

Daarnaast zijn we partner van een programma voor de ontwikkeling en uitrol van betrouwbare concepten voor energy hubs. Het doel van “Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie” (kort: EIGEN) is om een systematisch uitgewerkt stappenplan met gestandaardiseerde tools te ontwikkelen om grootschalig opgewekte duurzame energie lokaal toepasbaar te maken op bedrijventerreinen. Door de energiestromen van bedrijventerreinen te linken aan de grootschalige productie van hernieuwbare energie ontstaan nieuwe kansen om de energietransitie te versnellen – en om netcongestie daadwerkelijk op te lossen. 

Toekomstbestendig groeien en verduurzamen

Voor de groei van bedrijfsactiviteiten en de verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland is een toekomstbestendige oplossing voor de actuele problematiek van netcongestie nodig. De eerste stap daarvoor is om ondernemingen in staat te stellen om onderling de capaciteit van netaansluitingen uit te wisselen. Door in lokale energienetwerken de opwek, de opslag en het verbruik van duurzame energie steeds zorgvuldig af te stemmen, wordt het beschikbare potentieel maximaal ingezet.

De vervolgstap zou zijn om het energielandschap rond bedrijventerreinen niet te zien als een probleem, maar als een onderdeel van de oplossing. Stel je voor dat bedrijventerreinen gaan functioneren als energiepositieve districten met een integraal systeem met warmte, waterstof en stroom. Daarmee lossen we niet alleen het vraagstuk van netcongestie op. We geven ook een extra impuls aan de verduurzaming van bedrijventerreinen én zetten de markt van hernieuwbare energie in de volgende versnelling.

Het Grid Control platform van Firan brengt duurzame energiestromen lokaal in balans, zodat de opwek optimaal rendeert en er steeds slim gebruik wordt gemaakt van opslagfaciliteiten en netcapaciteit. In deze animatie laten we zien hoe dat werkt.

Video afspelen
Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!