Energy hubs: het wat, waarom en hoe

[laatst geüpdatet: 6 maart 2024]

In het licht van landelijke, regionale en lokale klimaatdoelstellingen neemt de vraag naar duurzame energie toe. Hoe zorgen we dat de gewenste energie er altijd is? Haike van de Vegte, senior business developer bij Firan, geeft antwoord op de veelgestelde vragen over energy hubs.

Energy hubs leggen een slimme verbinding tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. De lokale energienetwerken maken efficiënt gebruik van het potentieel van de Nederlandse energie-infrastructuur om te voorzien in de groeiende vraag naar warmte, waterstof en duurzame elektriciteit. Er ontstaan meer mogelijkheden om lokaal duurzame energie te produceren en te gebruiken, zelfs in gebieden met (dreigende) netcongestie.

Waarom zijn energy hubs nu zo belangrijk?

Het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategieën en lokale klimaatdoelstellingen betekenen dat er steeds meer vraag ontstaat naar lokaal opgewekte duurzame energie. Grootschalige projecten met duurzame energie, zoals de ontwikkeling van zon- en windparken en het ontwerp van parkeerlocaties met elektrische laadpalen, hebben te maken met complexe vraagstukken. Hoe vinden we de juiste balans tussen de productie, de opslag en het verbruik van groene stroom? Hoe zorgen we voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, ondanks fluctuaties in de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie? Hoe benutten we het volle potentieel van diverse bronnen, zonder dat het bestaande elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan?

Energy hubs stellen ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van zon- en windparken in staat om directe verbindingen te leggen met andere producenten van duurzame energie én met grootzakelijke verbruikers. Een energiemanagementsysteem brengt de lokale energiestromen in een onderlinge balans. Daardoor blijft de opwek altijd binnen de aansluitwaarde van de netaansluiting en wordt afschakeling voorkomen. Daarnaast geeft slim energiemanagement de producenten en de gebruikers grip op de lokale energiestromen om te voorzien in alle energie die nodig is voor de verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten en het vervoer. Zo ontstaat een betrouwbaar lokaal energienetwerk met een maximaal rendement.

Wat zijn de voordelen van energy hubs voor producenten en gebruikers van duurzame energie?

Met energy hubs is de groeiende vraag naar duurzame energie slimmer op te lossen dan nu vaak wordt gedacht. Zo is het via een directe koppeling mogelijk om de energie van nabijgelegen zonne- en windparken te gebruiken voor de laadvoorzieningen op bedrijventerreinen, industriegebieden, verzorgingsplaatsen en tankstations. Een energy hub geeft de deelnemers ook inzichten en regie over de lokale energiestromen en vergroot de mogelijke inzet van de lokaal beschikbare duurzame energiebronnen.

Energy hubs geven een impuls aan de productie en het gebruik van duurzame energie, zodat de netcongestie vermindert en de energietransitie versnelt. De aanpak creëert ruimte voor nieuwe projecten met zonne- en windenergie zonder dat daarvoor een extra netaansluiting nodig is. Dat reduceert de (maatschappelijke) kosten voor netaansluitingen en netbeheer, vermindert de tijd en kosten voor de (door)ontwikkeling van projecten met duurzame energie, en verhoogt het rendement van zonne- en windparken. Daarnaast creëren energy hubs ruimte voor de duurzame groei van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden, ook al is er sprake van (dreigende) netcongestie in de regio.

Welke goede voorbeelden zijn er al?

Firan is in allerlei delen van het land aan de slag met energy hubs die de capaciteit van het gereguleerde elektriciteitsnet optimaal benutten. Samen met partners regelen we alle aspecten van de vernieuwende oplossingen: van capaciteitsdeling tot energiemanagement.

Energy hubs creëren nieuwe mogelijkheden voor duurzame groei voor bedrijventerreinen en industriegebieden. Ondernemers op bijvoorbeeld Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord wisselen onderling de lokaal opgewekte zonne-energie uit. Daarmee ontstaat ruimte voor de uitbreiding van het bedrijventerrein én voor de (door)ontwikkeling van projecten met duurzame energie in de omgeving.

In diverse gemeenten is een energy hub inmiddels een onderdeel van smart city initiatieven. Zo is de verduurzaming van sportcomplex De Meent in Alkmaar een van projecten waarmee de gemeente werkt aan een duurzame stad die klaar is voor de toekomst.

Energy hubs voor het energiesysteem van de toekomst

Energy hubs zijn een van de vernieuwende maatregelen om de beschikbare netcapaciteit slimmer te benutten. De lokale energienetwerken vergroten de succesvolle ontwikkeling, realisatie en exploitatie van zonne- en windparken, en stimuleren de duurzame groeiambities van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden.

Firan ontwikkelt lokale energienetwerken die speciaal zijn afgestemd op de opgaven, doelen en wensen van de deelnemers. We zijn expert in de technische, juridische, organisatorische en financiële vraagstukken van energy hubs, en we werken samen met partners aan de realisatie, het beheer en het onderhoud. Zo zetten we samen steeds nieuwe stappen in de richting van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

Aan de slag met een energy hub?

Download ons stappenplan met praktische handreikingen, aandachtspunten en cases.

Delen op social media