Energy hubs: het wat, waarom en hoe

In het licht van landelijke, regionale en lokale klimaatdoelstellingen neemt de vraag naar duurzame energie toe. Hoe zorgen we dat de gewenste energie er altijd is? Haike van de Vegte, manager bij Firan, geeft antwoord op de veelgestelde vragen over energy hubs.

Energy hubs ontsluiten het potentieel van verschillende vormen van duurzame energie, en koppelen de producenten direct aan de afnemers. Een slimme decentrale energie-infrastructuur brengt producenten van zon- en windenergie, waterstof en warmte samen, waardoor er een betrouwbaar aanbod ontstaat. Een directe koppeling tussen opwek en verbruik garandeert een efficiënt systeem.

Energy hubs zijn bij uitstek geschikt op plekken met een complexe energievraag, zoals bedrijventerreinen, industriegebieden, tankstations, verzorgingsplaatsen en locaties met een behoefte aan laadinfrastructuren. De aanpak voldoet ook aan de groeiende vraag naar zelfvoorzienende energiesystemen en duurzame bedrijventerreinen, die het gevolg is van een toenemende overbelasting van het gereguleerde elektriciteitsnet. Door een continue monitoring van de actuele energiestromen – gekoppeld aan flexibele opslag- en conversiesystemen – worden aanbod en vraag steeds optimaal op elkaar afgestemd. Een decentrale netaansluiting zorgt daarbij voor meer efficiëntie en minder netcongestie.

Waarom zijn energy hubs nu zo belangrijk?

Het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategieën en lokale klimaatdoelstellingen betekenen dat er steeds meer vraag ontstaat naar lokaal opgewekte duurzame energie. Grootschalige projecten met duurzame energie, zoals de ontwikkeling van zon- en windparken en het ontwerp van parkeerlocaties met elektrische laadpalen, hebben te maken met complexe vraagstukken. Hoe vinden we de juiste balans tussen de productie, de opslag en het verbruik van groene stroom? Hoe zorgen we voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, ondanks fluctuaties in de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie? Hoe benutten we het volle potentieel van diverse bronnen, zonder dat het bestaande elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan?

Energy hubs stellen ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van zon- en windprojecten in staat om optimaal gebruik te maken van de opwekcapaciteit, onafhankelijk van het centrale elektriciteitsnet. Daarbij is het mogelijk om directe koppelingen te realiseren met andere producenten van duurzame energie én met grootzakelijke verbruikers. Een onvervalste win-win: de producenten van zon- en windenergie zijn gegarandeerd van voldoende verbruik, en de afnemers maken gebruik van lokale duurzame stroom. Daarmee geeft de aanpak een impuls aan duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.

Wat zijn de voordelen van energy hubs voor producenten en gebruikers van duurzame energie?

Als infraspecialist is Firan een betrouwbare partner om met energy hubs slimme combinaties te maken tussen opwek, opslag en verbruik. Ons Grid Control Platform analyseert, monitort, stuurt en beheert de infrastructuur en systemen voor decentrale elektriciteitsnetwerken die duurzame bronnen optimaal benutten. Daarmee leggen energy hubs de basis voor een gezonde business case voor projecten met duurzame energie, en komen nieuwe initiatieven sneller van de grond.

Het Grid Control Platform monitort de energiestromen binnen netwerken – van de productie en de opslag tot het gebruik – en maakt het mogelijk om vraag en aanbod steeds in balans te brengen. Tijdens de exploitatie van zon- en windparken garandeert het systeem een maximale inzet van bronnen, bijvoorbeeld door te anticiperen op piekmomenten en door afschakeling te voorkomen.

In combinatie met een directe koppeling maakt een energy hub het mogelijk om de opgewekte energie efficiënt te vervoeren naar grootzakelijke afnemers. Een gesloten distributiesysteem achter één netaansluiting is vaak voordeliger dan een groot aantal afzonderlijke aansluitingen.

Energy hubs brengen ook aanzienlijke maatschappelijke voordelen mee. Zo is er dankzij decentrale energienetten geen transport vereist via het drukbezette elektriciteitsnet. Dat verkleint de risico’s van netcongestie en vermindert de maatschappelijke kosten voor het netbeheer. Met de slimme energie-infra wordt het ook mogelijk om meer lokale projecten met duurzame energie te ontwikkelen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid van lokaal opgewekte duurzame energie.

Welke goede voorbeelden zijn er al?

Met energy hubs is de groeiende vraag naar duurzame energie slimmer op te lossen dan nu vaak wordt gedacht. Zo is het dankzij een directe koppeling mogelijk om de energie van nabijgelegen zon- en windparken te gebruiken voor de laadpalen voor elektrische auto’s op parkeerterreinen, verzorgingsplaatsen en bedrijvenparken.

Energy hubs leggen ook de basis voor de tankstations van de toekomst, waar auto’s en vrachtwagens straks terecht kunnen voor traditionele brandstoffen zoals benzine, maar ook voor (groene) elektriciteit, waterstof en duurzame gassen. Met een uitgekiende combinatie van een innovatieve netaansluiting en een slimme monitoring, sturing en optimalisatie van de energiestromen zijn de verschillende energiebronnen dan altijd beschikbaar als de klanten erom vragen.

In diverse steden is een energy hub inmiddels een onderdeel van smart city initiatieven. Bijvoorbeeld: sportcomplex De Meent in Alkmaar verduurzaamt (via het Europese project POCITYF) de energievoorziening, en levert als zogenoemd energie positief gebied straks een bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de historische stad. Firan zorgt met een slimme oplossing voor energiemanagement en -opslag voor een optimale monitoring, sturing en balans van de energiestromen in het gebied.

Energy hubs voor het energiesysteem van de toekomst

Energy hubs vergroten de succesvolle ontwikkeling, realisatie en exploitatie van zonne- en windparken en andere projecten met duurzame energie. De decentrale energie-infrastructuren zijn een belangrijk onderdeel van de actuele oplossingen voor netcongestie. Als onafhankelijke specialist in infra voor nieuwe energie legt Firan daarvoor de verbinding tussen alle betrokken partijen. Met oog voor de technische, juridische, organisatorische en financiële vraagstukken maken we energy hubs dan werkelijkheid.

Met de vernieuwende decentrale infra-oplossingen maakt Firan het mogelijk om nieuwe stappen te zetten in de richting van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem dat klaar is voor de toekomst. Zo zetten we samen de energietransitie in de volgende versnelling.

Stappenplan voor energy hubs

Aan de slag met een energy hub? Ons stappenplan zet praktische handreikingen, aandachtspunten en cases op een rij.

Delen op social media