Baas over eigen energievoorziening door Energiehaven Apeldoorn

Ondernemers op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord worden ‘eigen baas’ over hun energievoorziening. Een slim energienet, genaamd Energiehaven Apeldoorn, maakt hen onafhankelijk van traditionele energiebedrijven en energiemarkten. Ook geeft het hen de gewenste leveringszekerheid van stroom. Het Grid Control Platform van Firan, dat in 2022 operationeel wordt, is het systeem dat vorm geeft aan het energienet op het bedrijvenpark. Het zorgt voor energie-uitwisseling tussen de deelnemers.

De komst van een slim lokaal energienet op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord zorgt ervoor dat de gevestigde bedrijven daar onafhankelijk worden van traditionele energiebedrijven en onderling gebufferde capaciteit kunnen verhandelen. Ook zorgt dit slimme lokale net voor de gewenste leveringszekerheid van stroom in een tijd dat er landelijk steeds meer knelpunten (congestie) op het elektriciteitsnet ontstaan.

Waarom is slim slim?

Wat maakt het lokale netwerk op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord nou zo slim? Dat is het gebruik van het geavanceerde Grid Control Platform van Firan, waarbij gebruikgemaakt wordt van unieke software voor opslagmogelijkheden en monitoring van de energiestromen binnen lokale netwerken en decentrale systemen. Het Grid Control Platform houdt opwek, opslag, conversie en verbruik in de gaten. Daarmee stelt het de deelnemer in staat om de energiestromen steeds optimaal in balans te brengen. Het Grid Control Platform zorgt ervoor dat er op ieder moment voldoende energie is en alle opgewekte stroom verbruikt wordt door de deelnemers. Het lokale net houdt vraag en aanbod in balans, dankzij het slimme meet- en regelsysteem met algoritmes. 

Uniek project

Het slimme netwerk op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord is een (voor Nederland) uniek project: de gebruikte techniek betreft het opslaan van lokaal opgewekte duurzame stroom uit zonne-energie in onder andere een collectief van elektrische auto’s of aparte batterijen.

De auto’s creëren de flexibele buffercapaciteit (opslag). Dit kun je zien als een collectieve batterij. Daardoor kunnen auto’s geladen worden met de lokaal opgewekte stroom. De ondernemers kunnen hun opgewekte stroom leveren aan de buurman op het bedrijvenpark óf aan de inwoners van een nabijgelegen woonwijk. Vraag en aanbod van energie worden hier dus slim op elkaar afgestemd op de tijdstippen dat het bij de ander gewenst is. Hier hebben alle deelnemers baat bij.

Samen werken aan slimme energie

Energiehaven Apeldoorn is een samenwerking tussen Firan en onder andere Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord (OBAN) en gemeente Apeldoorn. Samen hebben deze partners duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Vanuit die gemeenschappelijke drijfveer zijn de handen ineengeslagen voor een slim energienet.

Het energienet is in beheer van de Apeldoornse ondernemers op dit bedrijventerrein. Zij bepalen met elkaar de spelregels. Dat doen ze in de vorm van een energiecoöperatie. In deze coöperatie werken zij aan de energie-uitwisseling tussen de deelnemende partijen met onder andere elektrische auto’s als opslag voor de opgewekte energie.

Het is de rol van Firan om, samen met de partners, te zorgen voor het onderhoud en het beheer van het Grid Control Platform inclusief de bijhorende aansturing en externe koppeling om de energie te kunnen verhandelen. 

Energietransitie lokaal versnellen

Met behulp van het Grid Control Platform kan de energietransitie versneld worden voor zowel de ondernemers op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord als ook de bestaande woningen en nieuwbouw in de achterliggende wijk.   

Het huidige elektriciteitsnet in Nederland is eenrichtingsverkeer: een producent wekt energie op in een energiecentrale en het netwerk vervoert dit naar de woning of het bedrijf. Maar, het Nederlandse netwerk is niet gemaakt voor veel producenten van (groene) stroom, oftewel decentrale opwekkers. En het net is ook niet gemaakt voor grote hoeveelheden stroom die we in pieken produceren (bij veel wind of veel zon) of die we in pieken verbruiken (bijvoorbeeld voor het opladen van auto’s). Dergelijke pieken nemen alleen maar toe naarmate de energietransitie versnelt. Het gevolg is dat steeds vaker knelpunten op het elektriciteitsnet ontstaan, waardoor zonneparken niet aangesloten kunnen worden en bedrijventerreinen niet kunnen uitbreiden. Met het slimme Grid Control Platform van Firan kunnen we het energienet juist wél flexibel maken.

Energiehaven Apeldoorn is een samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn, OBAN, Firan en diverse andere partners en de deelnemende ondernemers.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Firan werkt verder aan de energie van de toekomst: onze highlights van 2021

In 2021 zette Firan in verschillende regio's nieuwe stappen naar infra-oplossingen voor de duurzame wereld van vandaag en morgen. De highlights op een rij!
Lees meer

Duurzame energiestromen in balans brengen: het wat, waarom en hoe

Lokaal opgewekte energie lokaal inzetten? Daarvoor worden producenten van duurzame energie verbonden met afnemers. En het Grid Control Platform zorgt voor grip.
Lees meer

Twee nieuwe projecten met energy hubs voor bedrijventerreinen

In twee vernieuwende projecten is Firan met partners aan de slag met de ontwikkeling, toepassing en uitrol van energy hubs op bedrijventerreinen.
Lees meer

Wat vindt u van Firan?

Laat het ons weten!
Het invullen duurt max. vier minuten en is anoniem.