Collectief warmtenet Haarlem Schalkwijk

In de Haarlemse wijk Schalkwijk wordt een collectief open warmtenet ontwikkeld. Het streven is een publiek warmtenet met als duurzame bron warmte-koude-opslag gecombineerd met centraal opgestelde warmtepompen. De warmtelevering vindt plaats op een temperatuurregime van 70/40 ˚C. De aan te sluiten woningen dienen hiertoe voldoende te zijn geïsoleerd en de (collectieve) cv-ketels worden vervangen door afleversets zodat de woningen worden voorzien van ruimteverwarming en warm tapwater.

De gemeente Haarlem, Firan, EQUANS en drie woningcorporaties werken samen aan een businesscase om te komen tot een collectief warmtenet voor in eerste instantie ruim 5.000 gestapelde corporatiewoningen in Schalkwijk als duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas. Daartoe hebben zij op 19 april 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Gezamenlijk warmtenetwerkbedrijf

De gemeente Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Daarnaast hebben de woningcorporaties de wens om de energielasten van de bewoners te verlagen. Met een warmtenet kunnen snel grote stappen in de goede richting worden gezet. In eerste instantie zal het gaan om de aansluiting van ruim 5.000 gestapelde corporatiewoningen, verdeeld over verschillende clusters, en naar verwachting kunnen in de toekomst 12.000 woningen op het warmtenet aangesloten worden.

Momenteel werken gemeente Haarlem en Firan aan het opzetten van een gezamenlijk warmtenetwerkbedrijf.

Aanleg warmtenet start in 2024

Bij een positief resultaat op de onderzoeken die nu verricht worden naar het warmteleveringssysteem en de haalbaarheid van het warmtenet kan in 2024 de aanleg van het warmtenet van start gaan. Vanaf 2025 kunnen dan de eerste woningen aangesloten worden op het warmtenet (fase 1).

In Meerwijk (onderdeel van Schalkwijk) wordt de riolering de komende jaren vervangen. Waar mogelijk wordt de aanleg van de warmteleidingen gecombineerd met het vervangen van het riool. Dit scheelt niet alleen kosten maar betekent vooral minder overlast door werkzaamheden voor bewoners en bezoekers van de wijk (meer informatie: project IVORiM).

Het collectief open warmtenet in het Haarlemse Schalkwijk is een samenwerking tussen Gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pré Wonen, Ymere, EQUANS en Firan.

Meer weten over hoe Pré Wonen tegen de opgave van de overgang naar aardgasvrij wonen aankijkt? Lees het interview met Joost Ruissen, projectleider Pré Wonen.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Stappenplan voor een modulaire aanpak van de lokale warmtetransitie

Met een modulair warmtesysteem worden woningen stapsgewijs aardgasvrij. Het nieuwe stappenplan van Firan geeft een overzicht van de thema’s, succesfactoren en praktijkvoorbeelden van een modulaire aanpak.
Lees meer

Oprichting Warmtenetwerk Harderwijk nieuwe mijlpaal voor aquathermie warmtenet

In Harderwijk krijgen vanaf eind 2022 zo'n 1.100 nieuwe woningen warmte en warm water van het open warmtenet van Warmtenetwerk Harderwijk.
Lees meer

Aquathermie: van potentieel naar project

Er is een groeiende belangstelling voor warmtenetten met aquathermie. Detlef Meijer van Firan vertelt over actuele ontwikkelingen rond de inzet van thermische energie uit water.
Lees meer