Collectief warmtenet voor Haarlem Schalkwijk

Het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk heeft plannen voor een collectief warmtenet. De gemeente Haarlem, Firan, EQUANS en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een warmtenet voor (in eerste instantie) ruim 5.000 woningen.

De gemeente Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De drie woningcorporaties met vastgoed in Schalkwijk hebben de wens om de energielasten van de bewoners te verlagen. De gemeente, woningcorporaties, Firan en EQUANS werken samen aan plannen voor een duurzaam en betaalbaar alternatief voor de gasgestookte cv-ketels die nu in gebruik zijn in de corporatiewoningen.

Publiek warmtenet met warmte-koude-opslag

De samenwerkende partijen streven naar de ontwikkeling van een publiek warmtenet met warmte-koude-opslag en collectieve warmtepompen. De (collectieve) cv-ketels in de woningen worden dan vervangen door afleversets voor verwarming en warm water in de appartementen.

In eerste instantie wordt het warmtenet ontwikkeld voor ruim 5.000 appartementen, verdeeld over verschillende clusters. Naar verwachting kunnen in de toekomst in totaal 12.000 woningen op het warmtenet worden aangesloten.

Koppelkansen

De gemeente Haarlem en Firan onderzoeken de oprichting van een publiek warmtenetwerkbedrijf voor het aanleggen en beheren van de warmte-infrastructuren. Bij een positief resultaat van de onderzoeken naar de techniek en de haalbaarheid van het warmtenet gaat in 2024 de aanleg van het warmtenet van start. Vanaf 2025 maken de eerste woningen dan gebruik van het warmtenet.

In Meerwijk, een van de buurten in Schalkwijk, wordt de riolering de komende jaren vervangen. Waar mogelijk wordt de aanleg van de warmteleidingen gecombineerd met de werkzaamheden aan de riolering. De koppeling van ondergrondse werkzaamheden voorkomt onnodige maatschappelijke kosten én vermindert de overlast voor bewoners en bezoekers van de wijk.

Het collectief open warmtenet in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk is een samenwerking tussen de gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pré Wonen, Ymere, EQUANS en Firan.

Delen op social media