Collectief warmtenet voor Haarlem Schalkwijk

De gemeente Haarlem maakt plannen om woningen in Meerwijk aardgasvrij te maken met een warmtenet. De gemeente, Firan, Essent en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden voor een publiek warmtenet voor duizenden woningen in Schalkwijk.

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad, die in 2040 aardgasvrij is. Een aardgasvrije warmtevoorziening voor huishoudens in stadsdeel Schalkwijk is voor de gemeente een van de eerste grote stappen op weg naar de aardgasvrije stad. De gemeente, woningcorporaties Elan Wonen en Ymere, Essent en Firan maken samen plannen voor een duurzaam en betaalbaar alternatief voor de gasgestookte cv-ketels die nu in gebruik zijn in corporatiewoningen in Meerwijk, een van de buurten in Schalkwijk.

Publiek warmtenet met warmte-koude-opslag

De samenwerkende partijen zien kansen voor een publiek warmtenet met warmte-koude-opslag en collectieve warmtepompen. De cv-ketels in de flatgebouwen worden dan vervangen door afleversets in appartementen die de verwarming en het warme water regelen.

In eerste instantie wordt het warmtenet ontwikkeld voor ruim 5.000 appartementen in Meerwijk, verdeeld over verschillende clusters. Naar verwachting kunnen in de toekomst in totaal 12.000 woningen in stadsdeel Schalkwijk op het warmtenet worden aangesloten.

In 2024 werken de vijf samenwerkingspartners verder aan de technische, juridische en financiële randvoorwaarden voor het warmtenet. De gemeente Haarlem en Firan onderzoeken de oprichting van een publiek warmtenetwerkbedrijf, dat verantwoordelijk is voor de aanleg en het beheer van de warmte-infrastructuren. De woningcorporaties betrekken huurders bij de plannen voor de aansluiting op het warmtenet.

Koppelkansen

In Meerwijk wordt de komende jaren de riolering vervangen. Waar mogelijk wordt de aanleg van de warmteleidingen afgestemd met deze werkzaamheden. De combinatie van de ondergrondse werkzaamheden voorkomt onnodige maatschappelijke kosten en vermindert de overlast voor de bewoners en bezoekers van de wijk. Naar verwachting maken in 2025 de eerste woningen gebruik van het warmtenet.

Het warmtenet in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk is een samenwerking tussen de gemeente Haarlem, Elan Wonen, Ymere, Essent en Firan.

Delen op social media