Duurzame warmte en koude voor Arnhemse wijken Vredenburg en Kronenburg

In Arnhem-Zuid is gestart met een toonaangevend project dat gebruik maakt van aquathermie. In eerste instantie worden zo’n 350 huurwoningen en twee kantoorgebouwen in de wijken Vredenburg en Kronenburg aardgasvrij gemaakt met thermische energie uit oppervlaktewater.

Aquathermie met warmte-koude installatie

Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft laten zien dat warmte uit oppervlaktewater in de toekomst kan bijdragen aan de verwarming van mogelijk één miljoen woningen in Nederland. Uit onderzoek in Arnhem is naar voren gekomen dat naar schatting veertig procent van de gebouwde omgeving in de stad met thermische energie uit oppervlaktewater kan worden verwarmd.

In de wijken Vredenburg en Kronenburg in Arnhem-Zuid wordt een collectieve warmte-koude-installatie (WKO) ingezet, die gebruik maakt van thermische energie van het nabijgelegen gemaal. De warmte uit het oppervlaktewater wordt opgeslagen in de bodem en vervolgens met een warmtepomp naar een hogere temperatuur gebracht. Het warmtenet vervoert de warmte naar gebouwen voor verwarming en warm water. In de woningen wordt een afleverset geplaatst die gebruik maakt van de bestaande radiatoren, waardoor er minimale aanpassingen nodig zijn. De gemeente en Firan onderzoeken de mogelijkheden om de aanleg van het warmtenet slim te combineren met de herontwikkeling van de openbare ruimte in de wijken.

Warmte voor woningen, kantoren en nieuwbouw

Onder de noemer Smart Polder hebben zeven partijen in 2021 alle overeenkomsten gesloten om met de plannen voor Vredenburg en Kronenburg aan de slag te gaan. Naar verwachting zijn de eerste woningen dan in 2023 aardgasvrij. Ook twee kantoorgebouwen in de wijk vastgoedbedrijf Rijsterborgh en het Rijksvastgoedbedrijf worden dan aangesloten. Vastgoedinvesteerder Wereldhave heeft plannen om de komende jaren honderden nieuwbouwwoningen rondom winkelcentrum Kronenburg te ontwikkelen. Het warmte-koude-opslagsysteem zou ook daar een duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossing zijn.

De leerervaringen van het Smart Polder project worden direct toegepast in de buurt Elderveld, een van de proeftuinen voor aardgasvrije wijken waar de gemeente Arnhem ook samen met Firan en andere partners aan de slag is met aquathermie.

De samenwerkende partijen achter het project Smart Polder zijn de gemeente Arnhem, de woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting, energieleverancier ENGIE, infraspecialist Firan, netbeheerder Liander en waterschap Rivierenland. Het initiatief wordt financieel ondersteund door onder andere de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland.

Delen op social media