Energy hub oplossing voor netcongestie in Almelo

Ondernemers op XL Businesspark in Almelo werken samen met Firan en andere partners aan een energy hub die de beschikbare netcapaciteit optimaal benut.

Op steeds meer bedrijventerreinen en industriegebieden in Nederland groeit de vraag naar lokaal geproduceerde duurzame energie. Vanwege drukte op het gereguleerde elektriciteitsnet is het niet altijd mogelijk om de opgewekte energie in te zetten. Ook ondernemingen op XL Businesspark in Almelo hebben te maken met de gevolgen van netcongestie. Voor de daar gevestigde ondernemingen is geen extra netcapaciteit beschikbaar. Voor bedrijven in aanbouw is het bovendien niet mogelijk om de gewenste netaansluiting te krijgen.

De ondernemers op XL Businesspark hebben het initiatief genomen om samen een energy hub te ontwikkelen. Een energy hub legt slimme verbindingen tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. Daardoor wordt de bestaande ruimte op het gereguleerde elektriciteitsnet efficiënter gebruikt, en ontstaat meer ruimte voor ondernemingen om duurzame energie te gebruiken.

Van ontwerp naar project

Enexis, de provincie Overijssel, Regionaal Bedrijventerrein Twente en Firan hebben gezamenlijk de verschillende mogelijkheden voor een energy hub voor XL Businesspark onderzocht. In nauwe afstemming met Enexis en de ondernemingen is een schetsontwerp voor een energy hub gemaakt.

Firan werkt ook mee aan de vervolgstappen van het project. Een van de acties is om onderlinge afspraken te maken tussen de verschillende deelnemende bedrijven. Bijvoorbeeld over de voorwaarden voor onderlinge energie-uitwisseling. Daarnaast zijn we aan de slag met de organisatie van een slim energiemanagementsysteem en met de verdere uitwerking van het ontwerp voor de energy hub.

Lokale energiestromen in balans

Het uitgangspunt van de energy hub op XL Businesspark is dat de deelnemende ondernemingen de vraag en het aanbod van elektriciteit onderling in balans brengen. De realtime monitoring van het verbruik en de opwek van energie geeft handvatten om de beschikbare netcapaciteit optimaler te benutten. Zo creëert de inzet van de restcapaciteit van het gereguleerde elektriciteitsnet naar verwachting meer ruimte voor teruglevering.

XL Businesspark is een van de drie pilots (naast Hessepoort in Zwolle en het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert) waarmee Enexis het potentieel van energy hubs als oplossing voor netcongestie onderzoekt.

Op XL Businesspark gaan in eerste instantie vijf ondernemingen deelnemen aan de pilot. Het is de bedoeling dat in een later stadium ook andere bedrijven gebruik maken van de energy hub. Enexis, Firan en de andere projectpartners delen de ervaringen uit de pilot met andere bedrijventerreinen, zodat ook op andere locaties ondernemingen worden ondersteund om toekomstbestendige oplossingen voor netcongestie te realiseren.

De energy hub voor XL Businesspark in Almelo is een initiatief van Enexis, de provincie Overijssel, Regionaal Bedrijventerrein Twente (als exploitant van het bedrijventerrein), Firan, regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, en de vijf eerste ondernemingen die deelnemen (GLP Europe, Heylen Warehouses, Eurol en Combi Terminal Twente B.V.).

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!