Groeien ondanks netcongestie voor afvalverwerking in Alkmaar

Zonnepanelen en windturbines op het recycleterrein van Sortiva in Alkmaar voorzien het recyclebedrijf van duurzame energie. Dankzij een lokaal energienetwerk met energie-opslag en slim energiemanagement, dat tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking tussen Firan en Kenter, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de netcapaciteit en de zelf opgewekte energie.

Op het terrein van recyclebedrijf Sortiva aan de Boekelerdijk in Alkmaar is een slim lokaal energienetwerk gerealiseerd met zonne-energie, windenergie, laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer en energie-opslag. Sinds 2018 is Zonnepark Boekelermeer – met ruim achtduizend panelen – op het terrein van Sortiva gevestigd. Dankzij het zonnepark en twee windturbines is de locatie in staat om volledig in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Continue analyse, monitoring en sturing van energiestromen

Kenter en Firan hebben in opdracht van Sortiva in 2022 het lokale energienetwerk in Alkmaar geoptimaliseerd, zodat de locatie de opgewekte energie ook kan inzetten voor laadvoorzieningen voor de elektrische trucks. Kenter heeft hiervoor een systeem met energie-opslag geplaatst. Het Grid Control Platfom van Firan zorgt voor continue analyse, monitoring en sturing van de lokale energiestromen. Daardoor is er altijd energie beschikbaar voor de productieprocessen en het elektrische vervoer en worden de netaansluiting en de zelf opgewekte energie efficiënt benut. Ook is er een onafhankelijke verbinding met een platform voor energiehandel.

Opwek, verbruik, opslag en levering

Het Grid Control Platform van Firan maakt het mogelijk om proactief te reageren op mogelijke onder- en overbelastingen van het lokale energienetwerk. Het slimme energiemanagementsysteem gebruikt verschillende soorten data om te bepalen wanneer – en hoeveel – de batterij opgeladen moet zijn voor optimaal verbruik. Door te anticiperen op piekmomenten wordt afschakeling van het zonnepark en de windturbines voorkomen. De combinatie met energie-opslag stelt Sortiva in staat om energie op te slaan voor later gebruik, of voor levering aan de energiemarkt.

Het slimme lokale energienetwerk in beeld

Onderstaande video laat zien hoe de netcapaciteit en zelf opgewekte energie bij Sortiva optimaal wordt gebruikt.

Ruimte voor duurzame energie

Sortiva is een dochteronderneming van afvalverwerkingsbedrijf HVC en GP Groot, dat actief is in afvalinzameling en -recycling, alternatieve brandstoffen en oliehandel, en infra en engineering. Een duurzame bedrijfsvoering is een belangrijke pijler van de ondernemingen. De gecombineerde inzet van energie-opslag en slim energiemanagement op de recyclelocatie van Sortiva in Alkmaar creëert ruimte om de beschikbare, duurzame energie op een efficiënte en betrouwbare manier in te zetten voor verschillende doeleinden.

Het lokale energienetwerk is door te ontwikkelen tot een energy hub die bijdraagt aan het verder verminderen van netcongestie in het gebied. De energy hub legt directe verbindingen tussen verschillende soorten duurzame energie en diverse gebruikers van groene stroom. Een tekort aan capaciteit bij de ene gebruiker wordt ingevuld met het overschot van de andere. Met de lokale uitwisseling van duurzame energie maken lokale ondernemingen maximaal gebruik van de beschikbare capaciteit van de netaansluitingen en wordt voorkomen dat het gereguleerde elektriciteitsnet onnodig wordt belast. Het Grid Control Platform zorgt hierbij steeds voor de regie over de opwek, de opslag en het verbruik.

De duurzame energie-oplossing voor Sortiva is tot stand gekomen door een samenwerking met Centrica, Kenter en Firan.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!