Groeiend lokaal energienetwerk in Apeldoorn

Ondernemers op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord werken samen met de gemeente, Firan en andere partners aan een energy hub als oplossing voor netcongestie. De deelnemers wisselen via een lokaal energienetwerk onderling energie uit.

De ondernemingen op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord werken aan de verdere verduurzaming van de energievoorziening. De netcongestie in de regio zet een rem op de inzet van de lokaal opgewekte energie. Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord (OBAN) ontwikkelt samen met partners een energy hub, die de duurzame groei van de ondernemingen en het bedrijventerrein mogelijk maakt.

Vraag en aanbod in balans

Ondernemers op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord zijn samen met Liander, SEP en Firan aan de slag met een coöperatieve energy hub. Firan zorgde voor een slim energiemanagementsysteem, dat vraag en aanbod van duurzame energie steeds op elkaar afstemt.

De samenwerkende partijen zetten nu de vervolgstappen om de energy hub verder te ontwikkelen. Het lokale energienetwerk stelt de ondernemingen straks in staat om de opgewekte zonne-energie efficiënt in te zetten voor de verduurzaming van de bedrijfsprocessen en het elektrische vervoer.

De spelregels van de energiecoöperatie

Het lokale energienetwerk is in eigendom en beheer van de deelnemende ondernemingen en vastgoedeigenaren van Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord. De energiecoöperatie bepaalt de spelregels voor de energie-uitwisseling en -handel. Daarnaast verkennen de deelnemers de mogelijkheden voor de gezamenlijke aanschaf en exploitatie van assets, zoals voorzieningen voor grootschalige energie-opslag.

De energy hub geeft de deelnemers de zekerheid dat er voldoende duurzame energie inzetbaar is, ondanks netcongestie. Het lokale energienetwerk vermindert de druk op het gereguleerde elektriciteitsnet. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor de (door)ontwikkeling van projecten met duurzame energie én voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Klaar voor de toekomst

Aan de energy hub op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord doen in eerste instantie veertig ondernemingen mee. De energy hub is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, zoals de aansluiting van nieuwe deelnemers en de komst van nieuwe duurzame energiebronnen in de regio.   

De energy hub voor Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord is een samenwerking tussen onder meer de gemeente Apeldoorn, Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord (OBAN), SEP en Firan. Via een Green Deal ondersteunen de gemeente, Rabobank Apeldoorn en VNO-NCW Midden het initiatief.

Delen op social media