Innovatief warmtenet in Hengelo

In 2041 wil de gemeente Hengelo 5.000 woningen en 500.000 m² bedrijven en instellingen voorzien van duurzame warmte. De gemeente heeft in 2008 een warmtenet aangelegd, dat slim gebruik maakt van lokale industriële restwarmte. Sinds 2016 zijn Firan en Ennatuurlijk als partners betrokken bij de stadsverwarming, die in 2020 is uitgeroepen tot het meest innovatieve warmtenet van Nederland.

Het warmtenet in Hengelo maakt optimaal gebruik van lokale restwarmte door toepassing van warmtecascadering, de dubbele benutting van restwarmte. Bij de verwerking van sloophout door afvalenergiebedrijf Twence komen elektriciteit en warmte vrij. De stoomlevering van Twence komt uit de AEC (AfvalEnergieCentrale). Een deel van de stoom wordt vervoerd naar Nobian (voorheen: Nouryon), dat de stoom inzet voor zoutwinning. Tijdens de productieprocessen ontstaat restwarmte van 40°C. De restwarmte wordt vervolgens ingezet voor het warmtenet in Hengelo.

Video afspelen

Een ruim twee kilometer lange hoofdleiding levert een deel van de warmte aan onder andere Poppodium Metropool, het ROC van Twente, containerterminal CTT/Bolk, en het High Tech Systems Park. De kantoren en productiehallen op het High Tech Systems Park, zoals de gebouwen van Thales Nederland, HP Valves en PM Surface, worden dankzij het warmtenet duurzaam verwarmd en gekoeld.

Het andere deel van de restwarmte van Nobian komt terecht bij ruim vijfhonderd woningen in Hengelo-Zuid. Twee decentrale energiecentrales (DEC) en een aantal collectieve warmtepompen zorgen ervoor dat de restwarmte wordt opgewaardeerd tot 70°C, de juiste temperatuur voor verwarming én warm water. De warmtepompen draaien op groene stroom van Twence. Er zijn gasgestookte hulpketels geplaatst als back-upvoorziening en om pieksituaties op te vangen.

Proeftuin Nijverheid

Warmtenetwerk Hengelo (een samenwerking tussen Firan en de gemeente) is verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van het warmtenet in Hengelo. Warmtebedrijf Hengelo (een samenwerking tussen Ennatuurlijk en de gemeente) zorgt voor de levering van de duurzame warmte aan de huishoudens en bedrijven in de stad.

Het slimme warmtenet in Hengelo legt een betrouwbare basis voor nieuwe duurzame energie-oplossingen voor de Twentse stad. Zo is de industriële woonwijk Nijverheid één van de proeftuinen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Met de rijksbijdrage onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om het bestaande warmtenet uit te breiden om Nijverheid aardgasvrij te maken.

Innovatief warmtenet

Het warmtenet in Hengelo is in 2020 uitgeroepen tot het meest innovatieve warmtenet van Nederland. Het warmtenet in Hengelo is een goed voorbeeld van de manier waarop verschillende partners in de lokale warmteketen samenwerken aan vernieuwende oplossingen voor de duurzame energie van vandaag en morgen.

Het warmtenet in Hengelo is een samenwerking tussen Warmtebedrijf Hengelo en Warmtenetwerk Hengelo.

Delen op social media