Lage-temperatuur-warmte-concept voor nieuwbouw in Katwijk

Beeld: BPD

Het voormalige vliegkamp Valkenburg in de gemeente Katwijk krijgt een nieuwe bestemming als woon- en werklocatie. De komende vijftien jaar worden er in Valkenhorst zo’n 5.600 woningen gebouwd. Daarnaast zijn er kavels voor voorzieningen zoals scholen en winkels, en voor een werkgebied voor de drone-industrie. Firan werkt mee aan een duurzame warmte-oplossing voor het gebied in transformatie.

Duurzaam en energieneutraal

In de gebiedsontwikkeling van Valkenhorst is het behoud van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van de locatie, die eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, een belangrijk uitgangspunt. Er wordt gestreefd naar energieneutraliteit op gebiedsniveau, met woningen die groen en duurzaam worden gerealiseerd.

Bronnet met aquathermie

Na de bestemmingswijziging van het gebied dit jaar, kan het Rijksvastgoedbedrijf overgaan tot verkoop van grond. BPD en toekomstige projectontwikkelaars starten naar verwachting in 2023 met de bouw van woningen. Firan en waterbedrijf Dunea werken momenteel aan het ontwerp en de businesscase voor het warmte- en koude-concept voor de nieuwe woonwijk.

Er wordt gedacht aan een lage temperatuur bronnet met als basisbron de thermische energie uit een drinkwatertransportleiding van Dunea. Daarnaast zorgen enkele warmte- en koude-opslagsystemen, die gebruik maken van bodemwarmte, voor duurzame verwarming en comfortkoeling.

Warmte-infra met onafhankelijk netbeheer

In de eerste fase van de ontwikkeling van Valkenhorst – in de periode 2023 tot 2026 – worden naar verwachting ongeveer 1.600 woningen aangesloten op een warmte- en koude-systeem.

Dunea en Firan willen toewerken naar een publiek net met onafhankelijk beheer, waaraan naast het waterbedrijf en de infraspecialist mogelijk ook de gemeente Katwijk en andere partners deelnemen. Het collectieve warmtesysteem zorgt voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossing die klaar is voor de nieuwe toekomst van de vliegbasis in Katwijk.

De warmte- en koude-oplossing voor Valkenhorst is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Rijnland, waterbedrijf Dunea, de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf, gebiedsontwikkelaar BPD en Firan.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Oprichting Warmtenetwerk Harderwijk nieuwe mijlpaal voor aquathermie warmtenet

In Harderwijk krijgen vanaf eind 2022 zo'n 1.100 nieuwe woningen warmte en warm water van het open warmtenet van Warmtenetwerk Harderwijk.
Lees meer

Stapsgewijs naar een warmtenet met aquathermie

In Zutphen wordt met een modulaire aanpak gewerkt aan een warmtenet met thermische energie uit oppervlaktewater uit de IJssel. Brenda Schoumans van Firan vertelt over de ervaringen.
Lees meer

Aquathermie: van potentieel naar project

Er is een groeiende belangstelling voor warmtenetten met aquathermie. Detlef Meijer van Firan vertelt over actuele ontwikkelingen rond de inzet van thermische energie uit water.
Lees meer