Lokaal energienetwerk voor circulair bedrijventerrein de Mars in Zutphen

Samen met ondernemers neemt de gemeente Zutphen initiatieven om bedrijventerrein De Mars duurzaam en toekomstbestendig te maken. Firan werkt mee aan de plannen voor een energy hub, die een slimme verbinding legt tussen de vraag en het aanbod van duurzame energie.

Met ruim tweehonderd ondernemingen en vijfduizend medewerkers is De Mars in de gemeente Zutphen een van de grootste bedrijventerreinen in Gelderland. Het is een circulair gebied met een grote en diverse energievraag. De ondernemers, de gemeente, de Cleantech Regio en Firan verkennen de mogelijkheden voor een energy hub die optimaal gebruik maakt van lokale duurzame energie.

Uit een eerste onderzoek van Firan is naar voren gekomen dat de drie windturbines in de buurt van De Mars in een groot deel van de energievraag van het bedrijventerrein zouden voorzien. In onze ontwerpen is vervolgens ook gekeken naar het potentieel van drie toekomstige windturbines in de nabijheid van Zutphen.

De koppeling van zonne- en windenergie (en waterstof) met de grootste afnemer op het bedrijventerrein is het meest kansrijke startpunt voor een lokaal energienetwerk op De Mars.

Slimme verbindingen voor duurzame groei

Een energy hub legt een slimme verbinding tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. Een energiemanagementsysteem zorgt daarbij continu voor de balans in de lokale energiestromen. De aanpak legt de basis voor de duurzame groei van ondernemingen en bedrijventerreinen, ondanks de netcongestie in de regio.

Sterk, innovatief en veelzijdig

Bij de ontwikkeling van de energy hub voor bedrijventerein De Mars geven de betrokken partijen nadrukkelijk aandacht aan de verschillende opties voor de verdere verduurzaming van de energievoorziening in de regio. Het gaat bijvoorbeeld om de lokale productie van groene waterstof, de inzet van grootschalige energie-opslag en de benutting van restwarmte.

Als onderdeel van het versnellingsprogramma voor energy hubs deelt de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL de leerervaringen van De Mars met andere initiatieven in Overijssel en Gelderland.

Met de concrete plannen voor een energy hub is De Mars een van de koplopers in Nederland. De koploperpositie past bij de visie en de ambitie van de gemeente Zutphen om te werken aan economisch sterke, innovatieve en veelzijdige bedrijventerreinen met een hoofdrol voor lokale hernieuwbare energie.

Het ontwerp voor een lokaal energienetwerk voor De Mars is een samenwerking tussen het bedrijventerrein, de Cleantech Regio, de gemeente Zutphen en Firan.

Oost NL, de provincie Gelderland en de Cleantech Regio ondersteunen het initiatief als onderdeel van de plannen voor de realisatie van tien energy hubs in Oost-Nederland.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!
Waterstof als duurzaam alternatief

In deze animatie is te zien hoe waterstofnetwerken bedrijfsprocessen en vervoermiddelen verduurzamen.

Video afspelen