Open warmtenet voor ondernemingen en woningen in Lingewaard

De gemeente Lingewaard, energiebedrijf Lingezegen Energy en infraspecialist Firan onderzoeken de mogelijkheid om tuinbouwbedrijven en woningen aan te sluiten op een open warmtenet met verschillende duurzame bronnen. Als eerste stap wordt het warmtenet van tuinbouwgebied NEXTgarden uitgebreid naar gebouwen en ondernemers op het nabijgelegen Agropark.

De Gelderse gemeente Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Onderdeel van de duurzame plannen is de overstap naar een aardgasvrije warmtevoorziening, met een open warmtenet met diverse lokale duurzame bronnen als basis.

Warmtenet voor tuinders en huishoudens

In het cluster van agrobedrijven NEXTgarden is al een warmtenet in gebruik van energiebedrijf Lingezegen Energy, een initiatief van een aantal samenwerkende tuinders in de regio. De gemeente, het energiebedrijf en Firan verkennen de mogelijkheden om het netwerk uit te breiden naar andere tuinbouwgebieden in de omgeving en naar een nieuwbouwwijk en de buurt Zilverkamp in Huissen, die is aangemerkt als Wijk van de Toekomst. Zilverkamp is ook een van de proeftuinen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Met de rijksbijdrage van ruim vier miljoen euro zet de gemeente nieuwe stappen om de wijk aardgasvrij te maken.

Om het warmtenet van NEXTgarden door te ontwikkelen tot een open warmtenet, is in 2021 Warmtenetwerk Lingewaard BV opgericht. De gemeente Lingewaard heeft hiervoor een partner gevonden in Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG), een samenwerking tussen Firan en Innovatie- en Energiefonds Gelderland, een fonds van de provincie Gelderland en Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland (Oost NL). Warmtenetwerk Lingewaard BV gaat zich in eerste instantie richten op de uitbreiding van de warmte-infrastructuur van NEXTgarden naar (tuinbouw)bedrijven op het Agropark in Huissen. Lingezeten Energy neemt de warmtelevering op zich.

Tuinbouwbedrijven als warmtebron

NEXTgarden heeft het doel om het eerste energieneutrale tuinbouwgebied van Nederland te worden. Daarom nemen de ondernemingen energiebesparende maatregelen en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie. Samen met Firan en Lingezegen Energy werken de tuinders aan een slim warmtenetwerk om de verschillende energiestromen, waaronder restwarmte van een nabijgelegen afvalenergiecentrale, met elkaar te verbinden. Daardoor zou NEXTgarden in de toekomst mogelijk gaan fungeren als duurzame warmtebron voor woningen en andere gebouwen in de omgeving.

Open warmtenet met duurzame bronnen

De gemeente Lingewaard geeft als onderdeel van de Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen een extra impuls aan het lokale warmtenet, en stimuleert de inzet van onder meer zonnewarmte en aquathermie. In dat kader heeft in oktober 2020 een proefboring plaatsgevonden naar het potentieel voor warmte-opslag in NEXTgarden. In totaal zouden op termijn huishoudens in Zilverkamp, nieuwbouwwoningen in Driegaarden en tientallen tuinbouwbedrijven in Lingewaard gebruik maken van het open warmtenet.

De plannen voor een open warmtenet in Lingewaard zijn een samenwerking tussen de gemeente Lingewaard, Lingezegen Energy, Firan en Innovatie- en Energiefonds Gelderland.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Aquathermie: van potentieel naar project

Er is een groeiende belangstelling voor warmtenetten met aquathermie. Detlef Meijer van Firan vertelt over actuele ontwikkelingen rond de inzet van thermische energie uit water.
Lees meer

Nieuwe scan brengt de mogelijkheden voor modulaire warmtesystemen in beeld

Met een nieuwe online scan van Firan checken gemeenten en woningcorporaties eenvoudig en snel of een modulaire aanpak de juiste oplossing is.
Lees meer