Papierindustrie Eerbeek gaat duurzamer om met brandstoffen en grondwater

In 2015 hebben Firan, waterzuiveringsbedrijf Industriewater Eerbeek en papierfabriek DS Smith een biogas- en proceswaterleiding aangelegd. Daarmee maakt de industrie optimaal gebruik van biogas.

Bij de zuivering van afvalwater van papierfabrieken komt biogas vrij. In Eerbeek zijn initiatieven genomen om biogas om te zetten in elektriciteit. Om daarnaast ook de warmte te benutten, ontwikkelde Firan een biogasleiding tussen waterzuiveringsbedrijf Industriewater Eerbeek (IWE) en papierfabriek DS Smith. Een tweede leiding vervoert het gezuiverde afvalwater van IWE naar DS Smith.

Duurzaam gebruik van water en energie

De papierindustrie in Eerbeek heeft veel proceswater nodig. Daarvoor onttrekken de fabrieken grondwater aan de omgeving. Bij de energie-intensieve bedrijfsprocessen komt afvalwater vrij. De Eerbeekse papierindustrie en IWE zijn steeds op zoek naar oplossingen om verdroging van de bodem tegen te gaan en om de inzet van fossiele energie te verminderen.

Samenwerking in de regio en daarbuiten

IWE, DS Smith en Firan, en Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG) hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de realisatie van het project. Daarnaast hebben de Stedendriehoek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bijdrage geleverd. Firan is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de transportleidingen.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!