Publiek warmtenet met open infrastructuur in Zaanstad

In Zaanstad hebben we een open warmtenet ontwikkeld dat restwarmte van verschillende bronnen benut. De eerste bron betreft een kleine lokale biomassacentrale.

Open structuur

Bijzonder aan het Zaans warmtenet is de open structuur: het net is toegankelijk voor diverse warmteleveranciers en warmte-afnemers. Oftewel, partijen die restwarmte (over) hebben én partijen die juist een warmtevraag hebben, kunnen gebruikmaken van het net.

Restwarmte van biomassacentrale

Het warmtenet wordt gevoed door duurzame warmte van BioForte, een lokale kleinschalige biomassacentrale. Naast de biomassacentrale zijn er ook twee gasgestookte HulpWarmteCentrales die aangesloten zijn op het warmtenet. Deze fungeren alleen als achtervang bij piekmomenten en als reservevoorziening. De warmte wordt afgenomen door diverse woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, particulieren, in de nabije toekomst het nieuwe zwembad De Slag en mogelijk ook een aantal andere utiliteitsgebouwen, waaronder scholen en regiogebouwen.

Werkzaamheden

In 2019 zijn de eerste warmteleidingen van het warmtenet aangelegd en is de biomassacentrale gebouwd. Eind 2019 zijn twee van de vijf ERA-flats in de wijk Peldersveld op het warmtenet aangesloten. De overige drie flats volgden begin 2020. In de zomer van 2021 is de aardgasvrije nieuwbouw wijk Gouwpark aangesloten. De bewoners van de 124 grondgebonden woningen en 124 appartementen krijgen nu hun warmte en warm water via het warmtenet. Ook werd in de zomer van 2021 de hoofdleiding van het warmtenet uitgebreid richting 529 nieuwbouwwoningen in de wijk Oostzijderpark. Tenslotte is in september 2021 de warmteleiding aangelegd voor het toekomstige zwembad De Slag. Deze leiding is gekoppeld aan de bestaande hoofdleiding van het warmtenet. De start van warmtelevering aan Oostzijderpark en het zwembad gaat vanaf 2022 plaatsvinden.

Ambitie Zaanstad

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar de gemeente Zaanstad heeft de ambitie om al in de periode van 2030 tot 2040 volledig klimaatneutraal te worden en gaat daarom in versneld tempo van aardgas loskomen. De ontwikkeling van het open warmtenet sluit perfect aan bij deze ambitie. In de zomer van 2021 heeft de gemeente Zaanstad haar Warmtetransitieplan vastgesteld.

Samenwerkingsverband

Het Zaans warmtenet is een samenwerking tussen woningcorporaties, Vereniging van Eigenaren, EQUANS als (vooralsnog de enige) warmteleverancier, BioForte als producent van lokale warmte, gemeente Zaanstad en Warmtenetwerk Zaanstad B.V. (WNZ).

Warmtenetwerk Zaanstad – opgericht door Firan, gemeente Zaanstad en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) – is beheerder van het warmtenet en realiseert vanuit deze hoedanigheid het netwerk voor de distributie en het transport van de warmte. Warmtenetwerk Zaanstad levert, als gesprekspartner voor de gemeente Zaanstad, een bijdrage aan het Warmtetransitieplan van de gemeente.

Kijk hier voor meer informatie over het Zaans warmtenet.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Stappenplan voor een modulaire aanpak van de lokale warmtetransitie

Met een modulair warmtesysteem worden woningen stapsgewijs aardgasvrij. Het nieuwe stappenplan van Firan geeft een overzicht van de thema’s, succesfactoren en praktijkvoorbeelden van een modulaire aanpak.
Lees meer

Oprichting Warmtenetwerk Harderwijk nieuwe mijlpaal voor aquathermie warmtenet

In Harderwijk krijgen vanaf eind 2022 zo'n 1.100 nieuwe woningen warmte en warm water van het open warmtenet van Warmtenetwerk Harderwijk.
Lees meer

Aquathermie: van potentieel naar project

Er is een groeiende belangstelling voor warmtenetten met aquathermie. Detlef Meijer van Firan vertelt over actuele ontwikkelingen rond de inzet van thermische energie uit water.
Lees meer