Slim lokaal energienet met Blue Battery

Het project Blue Battery heeft aangetoond dat het mogelijk is om de lokale productie, opslag en consumptie van duurzame energie in een slim decentraal net te regelen. Samen met partners verkent Firan de mogelijkheden om de testresultaten ook in te zetten voor energy hubs met slimme laad-oplossingen.

Het jonge Nederlandse bedrijf Aqua Battery heeft in samenwerking met publieke en private partners een zogenoemd blue battery systeem ontwikkeld. Het vernieuwende opslagsysteem maakt het mogelijk om duurzame energie op te slaan in een zoutoplossing.

De Blue Battery is recent in combinatie met een car-as-a-powerplant in een lokaal energienet ingezet. In een eerder onderzoek, dat in 2018 is afgerond, is al aangetoond dat het systeem in staat is om een directe koppeling te maken tussen producenten en grootverbruikers van wind- en zonne-energie.

In het vervolgonderzoek is op het terrein van The Green Village, een living lab voor duurzame innovatie van de TU Delft, een slimme verbinding gelegd tussen zonnepanelen, de Blue Battery en een auto op waterstof die elektriciteit genereert voor de energy hub. De Blue Battery zorgt voor energie-opslag en -ontlading gedurende een langere periode, en de waterstofauto voorziet in de kortstondige energievraag. Kantoren op The Green Village maken op deze manier direct gebruik van de lokaal opgewekte zonne-energie. Firan maakte het techno-economische ontwerp voor de toepassing van het blue battery system in de gebouwde omgeving.

Slimme energiestromen

Een cruciale factor in de pilot op The Green Village, die plaatsvond tussen 2018 en 2020, is de software die de energiestromen in een energy hub analyseert, monitort en aanstuurt. Daarvoor is gebruik gemaakt van het Grid Control Platform van Firan, dat de energievraag en het lokale duurzame aanbod steeds in balans brengt.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de business case en een prototype voor een energy hub met de Blue Battery. Firan deelt daarbij expertise over de juridische en organisatorische aspecten van toekomstige toepassingen. De ambities van Aqua Battery sluiten aan bij de expertise van Firan op het vlak van energy hubs, die inzetbaar zijn voor bedrijventerreinen, industriegebieden, havens, verzorgingsplaatsen, tankstations, en andere locaties met een behoefte aan laadinfra-oplossingen voor elektrisch vervoer.

 

 

Slimme netoplossing voor de toekomst

In de toekomst kan de Blue Battery mogelijk op allerlei locaties worden ingezet als onderdeel van een decentraal net dat de productie, de opslag en het verbruik van lokale duurzame energie samenbrengt. Het systeem belooft de opslagcapaciteit voor duurzame energie multi-inzetbaar, opschaalbaar, veilig en betaalbaar te maken.

De toepassing van blue battery systemen ligt met name voor de hand rond grootschalige projecten met duurzame energie, zoals wind- en zonneparken, en in de nabijheid van terreinen met een grote energievraag, zoals industriegebieden. Aqua Battery richt zich ook op de energievoorziening voor eilanden en afgelegen locaties. Daarmee kan de Blue Battery een spilfunctie vervullen in slimme netoplossingen die bijdragen aan een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor Nederland.

 

Het project rond de inzet van de Blue Battery in de gebouwde omgeving is een samenwerking tussen Aqua Battery, Dot Robot, TU Delft, The Green Village en Firan, en is financieel ondersteund door TKI Urban Energy.

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Bekijk details
Delen op social media