Slim lokaal energienetwerk met groeipotentieel voor bedrijvenpark Apeldoorn

Ondernemers op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord wisselen via een lokaal energienetwerk onderling energie uit. Met het slimme energiemanagement van Firan maken de deelnemers optimaal gebruik van de beschikbare netcapaciteit en de lokaal geproduceerde zonne-energie.

De ruim 250 ondernemingen op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord werken samen aan de verdere verduurzaming van de energievoorziening, en ondernemen actie om te voorkomen dat in de toekomst uitbreidingen onmogelijk worden.

Vraag en aanbod afstemmen

Onder de noemer Energiehaven Apeldoorn is een coöperatief energiesysteem ontwikkeld dat vraag en aanbod van energie op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord continu op elkaar afstemt. De deelnemers gebruiken de opgewekte zonne-energie voor de verduurzaming van de bedrijfsprocessen en het elektrische vervoer. Eventuele overschotten kunnen – via een onafhankelijk platform voor energiehandel – worden geleverd aan de buren op het bedrijventerrein. Separate batterijen en een collectieve pool van elektrische auto’s zorgen voor tijdelijke opslag als er meer zonne-energie wordt opgewekt dan er lokaal wordt verbruikt. De batterijen maken het ook mogelijk om tekorten aan duurzame energie-opwek tijdelijk op te vangen. Dat voorkomst pieken en dalen op het elektriciteitsnet.

Continue analyse

Het lokale energienetwerk is in eigendom en beheer van de deelnemende ondernemingen en vastgoedeigenaren van Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord. Zij bepalen zelf de spelregels voor de energie-uitwisseling en -handel.

Het Grid Control Platform van Firan zorgt voor de continue analyse, monitoring en sturing van de energiestromen, en is gekoppeld met een onafhankelijk platform voor de onderlinge energie-uitwisseling. Met geavanceerde meet- en regelsystemen worden vraag en aanbod steeds in de juiste balans gebracht.

Energy hub biedt ruimte voor duurzame energie

Alle ondernemers op Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord zijn gegarandeerd van de energie die ze nodig hebben, en zijn baas over de eigen energievoorziening. Het lokale energienetwerk vermindert ook de druk op het gereguleerde elektriciteitsnet en creëert daarmee ruimte voor de (door)ontwikkeling van projecten met duurzame energie en voor de uitbreiding van bedrijventerreinen.

Het Grid Control Platform van Firan stelt de ondernemingen in staat om een volwaardige energy hub te ontwikkelen, die directe verbindingen legt tussen verschillende soorten duurzame energie en diverse gebruikers van groene stroom. Zo zouden de zonnepanelen in Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord mogelijk de woningen in de nabijgelegen wijk van duurzame stroom kunnen voorzien.

Opschaalbaar en future proof

De infra-oplossing in Apeldoorn-Noord is opschaalbaar naar andere locaties in Nederland, en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verminderen van netcongestie en het versnellen van de energietransitie. Met de aanpak voor Energiehaven Apeldoorn zetten we de lokale energietransitie in de volgende versnelling en inspireren we bedrijventerreinen op andere locaties in Nederland om ook duurzaam en futureproof te worden.

Energiehaven Apeldoorn is een samenwerking tussen onder meer de gemeente Apeldoorn, Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord (OBAN), HVE en Firan. Het lokale energienetwerk is in handen van een energiecoöperatie van de deelnemende ondernemingen, en werkt daarbij samen met diverse partners. Energiehaven Exploitatie B.V. ondersteunt de energiecoöperatie en vervult de rol van energy service company.

Delen op social media