Slimme lokale koppelingen tussen zonnepark en industriegebied in Lochem

Op initiatief van de gemeente Lochem heeft Firan een vernieuwende infra-oplossing ontworpen om een industrieterrein direct te verbinden met een nabijgelegen zonnepark. Het decentrale netwerk levert een bijdrage aan de duurzame doelen van de gemeente en de industrie, en vergroot het rendement van het toekomstige zonnepark.

In een industriegebied langs het treinspoor nabij Lochem ontwikkelt Kronos Solar een veertien hectare groot zonnepark. De gemeente Lochem heeft tot doel om in 2030 energieneutraal te zijn, en is als mede-ondertekenaar van het Gelders Energieakkoord steeds op zoek naar slimme oplossingen voor de lokale inzet van (duurzame) energie. De komst van zonnepark Ampsen sluit aan bij de duurzame doelstellingen.

In de directe omgeving van zonnepark Ampsen bevinden zich onder andere twee fabrieken van ForFarmers Group, een internationaal opererende onderneming die is gespecialiseerd in veevoer voor de (biologische) veehouderij. Een van de onderdelen van de circulaire doelstellingen van ForFarmers Group heeft te maken met de CO2-reductie van de grondstoffenketen. Een lokale duurzame energievoorziening voor twee productielocaties past naadloos bij deze ambitie.

Kansrijke koppelingen

De gemeente Lochem heeft het initiatief genomen voor een verkenning van kansrijke koppelingen tussen het toekomstige zonnepark Ampsen en grootzakelijke afnemers in de omgeving. Firan heeft schetsontwerpen gemaakt voor de decentrale netaansluitingen. Daarbij is gekeken naar de technische, financiële, juridische en organisatorische haalbaarheid van een smart grid voor de grootschalige lokale productie en afname van de zonnestroom.

In het schetsontwerp heeft Firan drie scenario’s uitgewerkt: een directe verbinding van het toekomstige zonnepark met één productielocatie van ForFarmers Group, met twee lokale fabrieken en met het bestaande zonnepark aan de Goorseweg. Met het Energie Reken Model modelleert Firan op basis van de projectgegevens onder andere de stakeholders van de mogelijke netaansluitingen, de verbruikersprofielen van de twee fabrieken en de indicatieve kosten voor de energy hub. Een vergelijking met de kosten en doorlooptijden van een reguliere aansluiting geeft input voor de ontwikkeling van de businesscase.

Onderbouwde keuze

De betrokkenen kunnen op basis van de analyse van Firan een onderbouwde keuze maken voor de beste optie. Eén van de afwegingen daarbij heeft te maken met de mogelijkheden om de periodieke kosten voor het netbeheer te verminderen door een directe koppeling tussen het toekomstige zonnepark en de twee fabrieken van ForFarmers Group. Ook de eventuele organisatorische aanpassingen rond de netaansluiting en de te verwachten curtailment van het zonnepark spelen een rol in het keuzeproces.

Lokale energie in goede banen

De vervolgstap is om de gekozen optie door te ontwikkelen tot een voorlopig ontwerp, waarin de gedetailleerde kosten, de juridische kaders en de technische randvoorwaarden verder worden onderzocht en uitgewerkt. Firan zorgt hierbij ook voor het functionele ontwerp voor de inzet van het Grid Control Platform, dat de lokale energiestromen in goede banen leidt. Indien gewenst nemen we, samen met partners zoals Kenter, ook de realisatie en het beheer van de energie-infrastructuren op ons.

De verkenning van een directe koppeling tussen zonnepark Ampsen en de lokale industrie in Lochem is een samenwerking tussen de gemeente Lochem, Kronos Solar, ForFarmers Group en Firan.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Duurzame energiestromen in balans brengen: het wat, waarom en hoe

Lokaal opgewekte energie lokaal inzetten? Daarvoor worden producenten van duurzame energie verbonden met afnemers. En het Grid Control Platform zorgt voor grip.
Lees meer

Twee nieuwe projecten met energy hubs voor bedrijventerreinen

In twee vernieuwende projecten is Firan met partners aan de slag met de ontwikkeling, toepassing en uitrol van energy hubs op bedrijventerreinen.
Lees meer

Het windpark van de toekomst is al in zicht

In de Regionale Energiestrategieën speelt windenergie een belangrijke rol. Haike van Firan vertelt hoe windparken goed in te passen zijn op het drukke elektriciteitsnet en in het Nederlandse landschap.
Lees meer

Wat vindt u van Firan?

Laat het ons weten!
Het invullen duurt max. vier minuten en is anoniem.