Slimme netoplossing voor zon en wind in Terneuzen

In de Koegorspolder nabij Terneuzen zijn plannen voor twee nieuwe zonneparken. In het gebied is al een grootschalig windmolenpark. Samen met partners heeft Firan de concrete mogelijkheden in beeld gebracht voor een slimme netaansluiting tussen de zon- en windprojecten én een directe koppeling tussen een zonnepark en een grootzakelijke verbruiker.

Zon en wind op één netaansluiting

Voor de fabriek van Yara Sluiskil in Terneuzen leveren 22 windturbines in de omgeving al jarenlang zo’n 44 megawatt groene stroom. In de nabijgelegen Koegorspolder is een nieuw zonnepark in de maak met een totaalvermogen van 40 megawatt. Als alternatief voor een nieuwe aansluiting op het publieke elektriciteitsnet hebben de betrokken partijen de toepasbaarheid van cable pooling onderzocht. Een tweede zonnepark, met een opwekcapaciteit van 30 megawatt, zou dan direct kunnen worden gekoppeld met Yara Sluiskil.

Firan heeft het ontwerp gemaakt voor een infra-oplossing met cable pooling, zodat het zon- en windpark gebruik maken van één netaansluiting. Daardoor is geen netverzwaring of nieuwe aansluiting nodig. Dat vermindert de maatschappelijke kosten voor investeringen in het net. Daarnaast hebben de initiatiefnemers te maken met kortere doorlooptijden en lagere aansluitkosten.

Energie voor groene waterstof

Als specialist in infra voor nieuwe energie ziet Firan kansen om naast cable pooling in de toekomst ook een directe koppeling te realiseren tussen een nieuw zonnepark en Yara Sluiskil. Het voorlopige ontwerp voor de directe lijnverbinding legt de basis om de zonne-energie toepasbaar te maken voor onder andere de waterstoffabriek van Yara. Het unieke Grid Control Platform van Firan is in het ontwerp ingezet om productie en verbruik van duurzame energie te analyseren, monitoren en sturen, zodat de lokale energiestromen steeds optimaal in balans zijn.

Checklist voor een effectief ontwikkelproces

Bijzonder aan de plannen in Terneuzen is het initiatief om een slimme energie-aansluiting voor de opwek van zon- en windenergie te combineren met batterij-opslag en daarnaast een directe koppeling te realiseren tussen een producent en een grootzakelijke afnemer van groene stroom. Hierbij spelen naast technische uitdagingen rond bijvoorbeeld de realisatie van de decentrale netaansluiting en de optimalisatie van de energiestromen ook diverse organisatorische en juridische vraagstukken. Zo zijn bij de lokale netaansluitingen verschillende eigenaren betrokken, waardoor de contractering ingewikkeld is. De checklist voor cable pooling van Firan ondersteunt het ontwikkelproces.

De ontwikkeling van cable pooling in de Koegorspolder bij Terneuzen is een samenwerking tussen SolarEnergyWorks, KGP wind, Yara Sluiskil, SemperPower, OutSmart en Firan.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

De antwoorden op drie veelgestelde vragen over slim energiemanagement

Energiemanagementsystemen brengen de lokale energiestromen steeds efficiënt in balans. Lees hier de antwoorden op drie veelgestelde vragen over smart grid control.
Lees meer

Het windpark van de toekomst is al in zicht

In de Regionale Energiestrategieën speelt windenergie een belangrijke rol. Haike van Firan vertelt hoe windparken goed in te passen zijn op het drukke elektriciteitsnet en in het Nederlandse landschap.
Lees meer

Optimaal gebruik van windenergie Waterschap Rijn & IJssel door slimme netaansluiting

Lokale energie-opwek voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rijn & IJssel zónder dat er een extra netaansluiting nodig is. Het waterschap en Firan vertellen over de lessons learned van deze vernieuwende aanpak.
Lees meer