Warmte uit het riool voor duurzaam verwarmde corporatiewoningen in Amsterdam

Samen met woningcorporatie Lieven de Key, gemeente Amsterdam en Waternet onderzoekt Firan de mogelijkheden voor een collectieve warmtesysteem met riothermie voor corporatiewoningen in Buikslotermeer in Amsterdam-Noord.

Ten noorden van de IJdoornlaan liggen de buurten Buikslotermeer Noord en de Kleine Wereld. Aan de H. Cleyndertweg bevinden zich twee woongebouwen met corporatiewoningen, die momenteel collectief verwarmd worden met gasketels. De panden, gebouwd in de jaren zeventig, zijn matig tot slecht geïsoleerd. Naast het voorstel voor een collectieve warmtevoorziening omvat het verduurzamingsplan van de woningcorporatie ook betere isolatie, bijvoorbeeld door het aanbrengen van dakisolatie. Ook is het de bedoeling dat de bewoners uiteindelijk elektrisch gaan koken, zodat de gebouwen in de toekomst volledig van het aardgas af kunnen.

Warmte met riothermie

Het warmtesysteem omvat een warmtewisselaar op de riolering van Waternet, een zeer lage-temperatuur-net en warmtepompen. Zo is er (op termijn) geen aardgas meer nodig. De inzet van riothermie reduceert ook de CO2-uitstoot van de warmtevoorziening. Afhankelijk van de oorsprong van de benodigde elektriciteit kan de warmtevoorziening op termijn zelfs helemaal emissieloos worden.

Met de overtollige warmte uit nabijgelegen grote rioolleidingen wordt het water in het warmtenet opgewarmd tot 15°C (afhankelijk van de temperatuur van het rioolwater). Warmtepompen in elk van de woongebouwen zorgen ervoor dat de temperatuur dusdanig wordt opgewaardeerd, dat de bewoners hun woningen zowel kunnen verwarmen als ook warm tapwater krijgen.

Planning: stap voor stap realiseren

De planning voor het aansluiten van de eerste twee complexen (complex De Wieden, tussen Dijkwater en Bakkerswaal, en studentencomplex aan de H. Cleyndertweg) is op dit moment gepland voor 2024/25. In maart 2023 besloot de Amsterdamse gemeenteraad al om subsidie te verlenen aan het plan. Naast een positief besluit van de gemeenteraad wordt in het najaar van 2023 ook nog om minimaal 70% instemming van de huurders van de woningen van Lieven de Key gevraagd. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor Lieven de Key, Firan en Waternet om investeringsbesluiten te kunnen nemen. Als alle seinen op groen staan, kan deze duurzame warmtevoorziening gerealiseerd worden.

Het project in Buikslotermeer in Amsterdam is een samenwerking tussen Firan, woningcorporatie Lieven de Key, Waternet en gemeente Amsterdam.

Delen op social media