Warmte uit het riool voor duurzaam verwarmde corporatiewoningen in Amsterdam

Samen met woningcorporatie De Key onderzoekt Firan de mogelijkheden en kosten voor een warmtenet met riothermie als bron in het Amsterdamse Buikslotermeer.

Aan de H. Cleyndertweg in Buikslotermeer, in Amsterdam-Noord, worden acht flatgebouwen met corporatiewoningen momenteel collectief verwarmd met gasketels. De panden uit de jaren ’70, met 870 appartementen, zijn nu matig tot slecht geïsoleerd. Op termijn zullen alle appartementen gerenoveerd worden.

Door een warmtenet aan te leggen – dat wordt verwarmd door de nabijgelegen hoofd(pers)leiding van de riolering – wordt het aardgasverbruik met zo’n 75-90% teruggebracht. Ook wordt de uitstoot van CO2 hiermee gereduceerd. Om de appartementen gedurende het gehele jaar te kunnen verwarmen, zullen de aanwezige gasketels beschikbaar blijven als back-up en piekvoorziening. Afhankelijk van de oorsprong van de gebruikte elektriciteit voor het warmtenet kan de warmtevoorziening dan zelfs helemaal emissieloos worden.

Warmtenet met riothermie als bron

Met de overtollige warmte uit nabijgelegen grote rioolleidingen wordt water in het warmtenet opgewarmd tot 15 graden. Het opgewarmde water wordt in een warmte-koude-opslag onder de grond opgeslagen tot het nodig is. Het warmtenet kan vanuit deze warmtebuffers het hele jaar een stabiele temperatuur aan warmte leveren. Warmtepompen in elk van de acht appartementenflats zorgen ervoor dat de warmte uit de buffers wordt opgewaardeerd naar de juiste temperatuur voor de appartementen.

Duurzamer én betaalbaarder

Volgens berekeningen, die uitgaan van het Total Cost of Ownership, is dit warmtenet duurzamer én betaalbaarder dan alternatieve oplossingen.

Daarnaast kan het project een voorbeeld zijn voor de omschakeling naar duurzame warmtevoorziening in de bestaande sociale woningbouw. Gemeente Amsterdam ondersteunt het project, omdat het past bij de ambitie van de gemeente om in 2040 aardgasvrij te zijn.

Het project in Amsterdam Buikslotermeer is een samenwerking tussen Woningcorporatie De Key, Waternet en Firan.

Delen op social media