Warmte uit het riool voor duurzaam verwarmde corporatiewoningen in Amsterdam

Samen met woningcorporatie De Key onderzoekt Firan de mogelijkheden en kosten voor een warmtenet met riothermie als bron in de Amsterdamse Buikslotermeer.

Aan de H. Cleyndertweg in Buikslotermeer, in Amsterdam-Noord, worden acht flatgebouwen met corporatiewoningen momenteel collectief verwarmd met gasketels. De panden uit de jaren zeventig, met 870 appartementen, zijn nu matig tot slecht geïsoleerd. Op termijn zullen alle appartementen worden gerenoveerd.

Een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van de nabijgelegen hoofd(pers)leiding van de riolering, zou het aardgasverbruik met 75 tot 90 procent terugbrengen. De inzet van aquathermie reduceert ook de CO2-uitstoot van de warmtevoorziening. De aanwezige gasketels fungeren als back-up en piekvoorziening. Afhankelijk van de oorsprong van de elektriciteit die nodig is voor het warmtenet kan de warmtevoorziening dan zelfs helemaal emissieloos worden.

Warmtenet met riothermie als bron

Met de overtollige warmte uit nabijgelegen grote rioolleidingen wordt water in het warmtenet opgewarmd tot 15°C. Het opgewarmde water wordt in een warmte-koude-opslag onder de grond opgeslagen tot het nodig is. Het warmtenet kan vanuit deze warmtebuffers het hele jaar een stabiele temperatuur aan warmte leveren. Warmtepompen in elk van de acht flats zorgen ervoor dat de warmte uit de buffers wordt opgewaardeerd naar de juiste temperatuur voor de appartementen.

Duurzamer én betaalbaarder

Volgens berekeningen, die uitgaan van het Total Cost of Ownership, is het voorgestelde warmtenet duurzamer én betaalbaarder dan alternatieve oplossingen.

Daarnaast kan het project een voorbeeld zijn voor de omschakeling naar duurzame warmte voor de bestaande sociale woningbouw. De gemeente Amsterdam ondersteunt het project, omdat het past bij de ambitie van de gemeente om in 2040 aardgasvrij te zijn.

Het project in de Amsterdamse Buikslotermeer is een samenwerking tussen woningcorporatie De Key, waterbedrijf Waternet en infraspecialist Firan.

Delen op social media