Warmtenet gevoed door aquathermie voor De Ooi in Doesburg

Samen met de gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland verkent Firan de mogelijkheden voor een warmtenet op basis van aquathermie om ruim 900 woningen in de wijk De Ooi aardgasvrij te maken.

In april 2020 heeft gemeente Doesburg ten behoeve van wijk De Ooi een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze subsidie is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toegekend. Daarmee is De Ooi benoemd als één van de proeftuinen, waarin gewerkt wordt aan een energieconcept voor het verwarmen van woningen zonder aardgas.

De kennis en ervaring die hier wordt opgedaan, gaat in de toekomst ook andere wijken in Doesburg helpen om te verduurzamen. Samen met onze projectpartners, Gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland, gaat Firan een duurzaam, betaalbaar warmtenet ontwikkelen voor de naoorlogse woonwijk De Ooi om zo CO2-uitstoot te verminderen. De bron voor het warmtenet is het oppervlaktewater uit de nabijgelegen IJssel.

Een modulair warmtenet met aquathermie

Het gaat om een modulair warmtesysteem: warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel wordt via een transport- en distributienetwerk naar de wijk gebracht. De warmte zal daar verder worden opgewaardeerd naar 70 graden Celsius, zodat woningen hiermee direct verwarmd kunnen worden en deze temperatuur ook voor het tapwater kunnen gebruiken. De afgifte van de warmte zal gebeuren via een zogenoemde ‘afleverset’, die in iedere woning geplaatst wordt. Deze afleverset vervangt de huidige CV-ketel.

Het warmtenet wordt modulair opgebouwd. Dit houdt in dat in de toekomst uitbreidingen naar andere wijken mogelijk wordt gemaakt. Dit gebeurt in nauwe afstemming met gemeente Doesburg en de bewoners.

De Ooi als proeftuinwijk

Eind oktober 2020 werd De Ooi, een wijk in Doesburg, als één van 19 Nederlandse gemeenten aangemerkt als proeftuin. Dat betekende dat De Ooi een financiële bijdrage kreeg vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). In een proeftuin wordt gewerkt aan een aardgasloze toekomst door woningen op een alternatieve manier te verwarmen en van warm water te voorzien. De kennis en ervaring die wordt opgedaan door deze wijkgerichte aanpak zal gebruikt worden om ook andere Doesburgse wijken te helpen verduurzamen. En dat is nodig, want in 2050 wil Nederland al aardgasvrij zijn.

In 2021 heeft Doesburg de eerste stappen gezet op weg naar een aardgasvrije wijk De Ooi. Er werd een voorstel ingediend om de woningen en gebouwen in de wijk te verwarmen via een warmtenet, waarbij warmte uit oppervlaktewater van de Oude IJssel wordt gebruikt. Woonservice IJsselland (WIJ) vond dit een mooie kans om de woningen in deze wijk op een betaalbare en toekomstbestendige wijze te verduurzamen. In totaal bezit Woonservice IJsselland 520 woningen in de wijk De Ooi. De overige woningen zijn in particulier bezit.

Samenwerken naar de volgende stap

Op 14 maart 2022 ondertekenen alle betrokken partijen een ontwikkelovereenkomst, waarin de uitgangspunten en plan van aanpak zijn uitgewerkt. In deze ontwikkelfase zullen de partijen de financiële en technische haalbaarheid verder uitwerken tot een concreet voorstel voor Woonservice IJsselland en particuliere eigenaren in de wijk. Dat doen we in samenwerking met Woonservice IJsselland en de gemeente.

Om tot een gedragen plan te komen, vragen we – samen met alle betrokkenen – aan de bewoners om actief te participeren en zo hun wensen kenbaar te maken. Dat zal resulteren in een concreet voorstel dat we eind 2022 aan de wijkbewoners willen voorleggen. De aanleg van het warmtenet in de wijk zal gefaseerd plaatsvinden, naar verwachting tussen 2023 en ca. 2026.

Het warmtenet in Doesburg is een samenwerking tussen de gemeente Doesburg, Firan, Waterschap Rijn en IJssel, Wijkraad De Ooi, netbeheerder Liander, adviesbureau IF Technology, de Warmteregisseurs en woningcorporatie Woonservice IJsselland.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Stappenplan voor een modulaire aanpak van de lokale warmtetransitie

Met een modulair warmtesysteem worden woningen stapsgewijs aardgasvrij. Het nieuwe stappenplan van Firan geeft een overzicht van de thema’s, succesfactoren en praktijkvoorbeelden van een modulaire aanpak.
Lees meer

Oprichting Warmtenetwerk Harderwijk nieuwe mijlpaal voor aquathermie warmtenet

In Harderwijk krijgen vanaf eind 2022 zo'n 1.100 nieuwe woningen warmte en warm water van het open warmtenet van Warmtenetwerk Harderwijk.
Lees meer