Warmtenet met aquathermie voor nieuwe woningen in Harderwijk

In de nieuwe wijk Waterfront in Harderwijk maken de eerste opgeleverde woningen inmiddels gebruik van het nieuwe warmte- en koudenet. Het net maakt gebruik van de restwarmte van de nabijgelegen rioolzuiveringsinstallatie. Het warmte- en koudenet is zo ontworpen dat er in de toekomst ook andere bronnen kunnen worden ingezet én dat buurten in de omgeving kunnen worden aangesloten.

Als onderdeel van het nieuwbouwplan Waterfront in Harderwijk worden in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling in totaal 1.110 woningen aangesloten op een duurzaam warmtenet.

Haalbaar, betrouwbaar en betaalbaar

In een vooronderzoek heeft de gemeente verschillende duurzame warmte-opties verkend. Een warmtenet met thermische energie uit afvalwater en oppervlaktewater is daarbij als meest haalbare, betrouwbare en betaalbare oplossing naar voren gekomen. Het uitgangspunt is dat het warmtenet met aquathermie betaalbaar is, bijdraagt aan een forse vermindering van de CO2-uitstoot, en opschaalbaar is naar andere gebieden.

Het warmtenet, dat wordt ontwikkeld door de gemeente Harderwijk en Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG) – een samenwerking tussen Firan en Innovatie- en Energiefonds Gelderland, een fonds van de provincie Gelderland en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL – maakt in eerste instantie gebruik van gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering van het Waterschap Vallei en Veluwe in het nabijgelegen bedrijventerrein Lorentz. Het afvalwater, met een temperatuur van 8 tot 25°C, wordt via een warmte-koude-opslagsysteem (WKO) naar de woningen getransporteerd. In de zomers levert het systeem comfortkoeling.

Duurzame en lokale warmte

Het warmtenet in Harderwijk wordt aanvankelijk ingezet voor 1.110 nieuwe woningen in Waterfront. In de toekomst is het warmtenet uit te breiden naar woningen en gebouwen in de buurt, zoals het stadhuis en een deel van de nabijgelegen Zeebuurt.

Aan het warmtenet kunnen op termijn verschillende duurzame en lokale warmtebronnen worden aangesloten. De gemeente denkt daarvoor aan thermische energie uit oppervlaktewater van het Veluwemeer, zonnewarmte van een nabijgelegen zonnepark van Endura, en restwarmte van een datacenter dat zich mogelijk vestigt in Harderwijk. De gebiedsontwikkeling bestaat uit zeven deelgebieden en de Kop van de Stadswerven. Per deelgebied wordt een warmteleverancier geselecteerd, waardoor op termijn meerdere leveranciers op het netwerk actief zijn.

Video afspelen

Klimaatdoelstellingen

De ontwikkelaars van het vastgoed in Waterfront zijn enthousiast over het warmtenet, omdat de oplossing bijdraagt aan hun eigen duurzaamheidsdoelen. De inzet van lokale restwarmte sluit ook aan bij de gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Met onder meer de routekaart De Energieke Stad en het uitvoeringsprogramma Aardgasvrij Harderwijk worden concrete stappen gezet naar een energieneutrale gemeente. Het warmtenet levert naar verwachting een vermindering van de CO2-uitstoot van 25 tot 35 procent op.

Bij het warmtenet voor Waterfront in Harderwijk zijn onder meer de gemeente Harderwijk, Waterschap Vallei en Veluwe, projectontwikkelaars Synchroon, BPD/Trebbe, Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk VOF en Firan betrokken.

Gebruikersinformatie warmtenetwerk

Informatie voor gebruikers van het Warmtenetwerk Harderwijk vindt u op de website Energie-infrabeheer.

Delen op social media