Warmtenet voor ondernemingen en woningen in Lingewaard

De gemeente Lingewaard, energiebedrijf Lingezegen Energy en Firan onderzoeken de mogelijkheid om tuinbouwbedrijven en woningen aan te sluiten op een warmtenet met verschillende duurzame bronnen. Als eerste stap wordt het warmtenet van tuinbouwgebied NEXTGarden uitgebreid naar gebouwen en ondernemers op het nabijgelegen Agropark.

De Gelderse gemeente Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Onderdeel van de duurzame plannen is de overstap naar een aardgasvrije warmtevoorziening met een warmtenet met diverse lokale duurzame bronnen als basis.

Warmtenet voor tuinders en huishoudens

NEXTGarden, een cluster van agrobedrijven, gebruikt al een warmtenet van energiebedrijf Lingezegen Energy, een initiatief van een aantal samenwerkende tuinders in de regio. De gemeente, Lingezegen Energy en Firan hebben de mogelijkheden verkend om het netwerk uit te breiden naar andere tuinbouwgebieden in de omgeving en naar een nieuwbouwwijk en de buurt Zilverkamp in Huissen, die is aangemerkt als Wijk van de Toekomst. Zilverkamp is ook een van de proeftuinen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Met de rijksbijdrage van ruim vier miljoen euro zet de gemeente nieuwe stappen om de wijk aardgasvrij te maken.

Warmtenet met duurzame bronnen

Gemeente Lingewaard heeft als onderdeel van de Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen (RES) een extra impuls gegeven aan het lokale warmtenet en stimuleert de inzet van onder meer zonnewarmte en aquathermie. In dat kader vond in oktober 2020 een proefboring plaats naar het potentieel voor warmte-opslag in NEXTGarden. Op termijn kunnen huishoudens uit Zilverkamp, nieuwbouwwoningen in Driegaarden en tientallen tuinbouwbedrijven in Lingewaard gebruik maken van het warmtenet.

Warmtenetwerk Lingewaard breidt uit

Om het warmtenet van NEXTGarden door te ontwikkelen tot een publiek warmtenet, werd in 2021 Warmtenetwerk Lingewaard opgericht door Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG), een samenwerking tussen Firan en Innovatie- en Energiefonds Gelderland (een fonds van de provincie Gelderland en Oost NL) en gemeente Lingewaard. Warmtenetwerk Lingewaard richt zich in eerste instantie op de uitbreiding van de warmte-infrastructuur van NEXTGarden naar (tuinbouw)bedrijven op het Agropark in Huissen, waarbij Lingezegen Energy de warmtelevering zal verzorgen. De voorbereidingen om het warmtenet uit te breiden vinden plaats vanaf januari 2024.

Tuinbouwbedrijven als warmtebron

NEXTGarden heeft het doel om het eerste energieneutrale tuinbouwgebied van Nederland te worden. Daarom nemen de ondernemingen energiebesparende maatregelen en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie. Samen met Firan en Lingezegen Energy werken de tuinders aan een slim warmtenetwerk om de verschillende energiestromen, waaronder restwarmte van een nabijgelegen afvalenergiecentrale, met elkaar te verbinden. Daardoor zou NEXTgarden in de toekomst mogelijk gaan fungeren als duurzame warmtebron voor woningen en andere gebouwen in de omgeving.

De ontwikkeling van een warmtenet in Lingewaard zijn een samenwerking tussen de gemeente Lingewaard, Lingezegen Energy, Firan en Innovatie- en Energiefonds Gelderland (Oost NL).

Delen op social media