Waterstofnetwerk voor de Zaanse industrie

Ondernemersvereniging Zaanstad Maakstad en Firan verkennen de mogelijkheden om een waterstofnetwerk te ontwikkelen als onderdeel van de verduurzaming van de Zaanse industrie. De ambitie is dat het distributienetwerk open staat voor verschillende producenten, importeurs en gebruikers van waterstof.

Industriële bedrijven in Zaanstad werken aan verduurzaming van de industriële processen. De ondernemingen zien elektrificatie als een kansrijke route om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast is er belangstelling voor de inzet van waterstof als alternatief voor aardgas, met name voor hoge temperatuur processen. Ondernemersvereniging Zaanstad Maakstad onderzoekt samen met Firan het potentieel van een waterstofdistributienetwerk.

Klaar voor duurzame groei

Een voorstudie van CE Delft heeft laten zien dat er kansen liggen voor een waterstofnet voor de verduurzaming van de warmtevoorziening van industriële ondernemingen in Zaanstad. Zaanstad Maakstad en Firan werken samen aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een waterstofinfrastructuur.

Firan is aan de slag met een schetsontwerp voor een transport- en distributienetwerk dat waterstof toepasbaar maakt voor de Zaanse industrie. De ambitie is dat het waterstofnet open staat voor verschillende producenten, importeurs en gebruikers van waterstof.

In eerste instantie zijn zestien deelnemers aan ondernemersvereniging Zaanstad Maakstad betrokken bij het initiatief. De samenwerkende partijen zien mogelijkheden voor een toekomstige uitbreiding, als meer ondernemers zich aansluiten bij de ondernemersvereniging.  

Een extra impuls aan waterstof

Zaanstad Maakstad is een belangrijke speler in het Noorzeekanaalgebied. Namens de leden werkt de ondernemersvereniging nauw samen met onder meer de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland en het programmabureau Noordzeekanaalgebied.

Het plan voor een waterstofnetwerk voor de Zaanse industrie past bij de duurzame ambities van de regio. Met de ontwikkeling van een distributieleidingennetwerk geven Zaanstad Maakstad en Firan een extra impuls aan de mogelijke toepassing van waterstof in de regio.

De lokale waterstofinfrastructuur in Zaanstad wordt zodanig ontworpen dat er in de toekomst een verbinding mogelijk is met een nabijgelegen distributienetwerk en/of met Waterstofnetwerk Nederland. Zo ontstaat in Zaanstad een betrouwbare energie-oplossing die klaar is voor de toekomst.

De verkenning van een waterstofoplossing voor de Zaanse industrie is een samenwerking tussen Zaanstad Maakstad, de ondernemingen die zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging, en Firan. De gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland en het programmabureau Noordzeekanaalgebied zijn nauw betrokken bij de plannen.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!
Waterstof als duurzaam alternatief

In deze animatie is te zien hoe waterstofnetwerken bedrijfsprocessen en vervoermiddelen verduurzamen.

Video afspelen