In het tuinbouwgebied Californië in de Greenport Venlo zorgt de geothermiebron van Californië Lipzig Gielen voor duurzame warmte. Sinds 2017 zorgt Firan voor het transport van de warmte van deze bron naar de naastgelegen kassen.

Warmte vanuit put

Er is een put geboord van ongeveer 3 kilometer diepte, hieruit wordt water van ongeveer 80 °C gewonnen. Firan heeft het warmtenet in beheer en zorgt voor de distributie van de warmte. De tuinders zijn zelf eigenaar van de bron en verenigd in CLG.

Reductie CO2-uitstoot

Door het gebruik van aardwarmte hoeven de tuinders hun eigen gasketels of WKK’s alleen nog te gebruiken als back-up voorziening of in het geval van piekvraag. Hierdoor zorgt het project voor een flinke reductie van de CO2-uitstoot en verkleint het de afhankelijkheid van aardgas voor de glastuinbouw.

Dit project is een samenwerking van Tuinbouwgebied Californië bij Venlo, tuinders Van Lipzig, Gielen, Sweet Lions (en vanaf 2018 Van Gennip) en Firan.

Andre SchiltmansSr. Businessontwikkelaarmeer over Andre
Jan BreedveldManager Realisatie & Exploitatiemeer over Jan

Meer weten?

Uw kassen, duurzaam verwarmd met aardwarmte? Wij zijn een ervaren partij en kunnen ook voor uw bedrijf de infrastructuur realiseren!

Cable pooling maakt zon- en windparken mogelijk op locaties die nu nog vaak buiten beeld blijven - en vergroot daarmee het aantal kansrijke projecten. Sipco Eggink van Firan vertelt er alles over.