Collectief warmtenet Haarlem Schalkwijk

Wat

In de Haarlemse wijk Schalkwijk wordt een collectief open warmtenet ontwikkeld. Het streven is een open kringloop van warmte met een lokale geothermiebron (warmte uit diepe bodemlagen) als basis, biomassa of een combinatie hiervan. De gemeente Haarlem, Firan en drie woningcorporaties werken samen aan een businesscase om te komen tot een collectief warmtenet voor Schalkwijk als duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas. Daartoe hebben zij op 19 april 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Hoe

In een eerder stadium is de business case voor het warmtenetwerk al haalbaar gebleken. De partijen gaan nu samen onderzoeken of het warmtenetwerk rendabel te ontwikkelen is. De partners kijken eerst welke bronnen warmte kunnen leveren. Diverse opties zijn mogelijk, waaronder biomassa en geothermie of een combinatie hiervan. Seismisch onderzoek en een proefboring gaan uitwijzen of in Schalkwijk warmte uit de aarde (= geothermie) kan worden gewonnen. Een uitgebreide risicokaart maakt ook deel uit van het onderzoek.

Waarom

De gemeente Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Daarnaast hebben de woningcorporaties de wens om de energielasten van de bewoners te verlagen. Met een warmtenet kunnen snel grote stappen in de goede richting gezet worden. In 2019 wordt in Meerwijk (onderdeel van Schalkwijk) de riolering vervangen. Als de straat open gaat, kunnen de warmtebuizen direct mee de grond in. Dat scheelt niet alleen kosten, maar betekent vooral minder overlast door werkzaamheden voor bewoners en bezoekers van de wijk.

Wie

Gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pre Wonen, Ymere en Firan.

Meer weten over hoe Pré Wonen tegen de opgave van de overgang naar aardgasvrij wonen aankijkt? Lees het interview met Joost Ruissen, projectleider Pré Wonen.

Meer weten?

Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?

Nieuwe energie voor woningcoöperaties
Samen met verschillende partijen die actief zijn binnen de warmteketen gaat Firan een samenwerking aan om betaalbare en duurzame warmte voor de gebouwde omgeving in Nederland mogelijk te maken. De samenwerking staat bekend als warmtecollectief WarmingUP onder leiding van TNO.