Collectieve warmteoplossing Slachthuisterrein in Haarlem

Wat?

Het Slachthuisterrein, onderdeel van de Slachthuisbuurt in Haarlem, wordt herontwikkeld tot een nieuw woon- en werkgebied waar verschillende functies samenkomen: wonen, culturele voorzieningen, horeca en bedrijvigheid. Het middelpunt van deze ontwikkeling is het oude Slachthuis, dat wordt omgetoverd tot een popcentrum en kantoren. Overige monumentale panden op het terrein worden gerenoveerd als Bed & Breakfasts en ateliers.

Om het oude Slachthuis heen worden in totaal 166 nieuwbouwwoningen ontwikkeld, in de stijl van het Slachthuisterrein. Bij de herontwikkeling van dit gebied worden ook hoge duurzaamheidsambities meegenomen. Firan en ENGIE zijn daarom door Bouwfonds Property Development (BPD) en Bouwbedrijf De Nijs betrokken om het Slachthuisterrein aardgasloos te ontwikkelen en een passend energieconcept te realiseren.

Hoe?

Een collectieve warmte- en koudeopslag (WKO) zorgt ervoor dat de woningen en monumentale panden op het Slachthuisterrein worden voorzien van een lage temperatuur oplossing. Per pand wordt bekeken hoe deze lage temperatuur wordt ingezet voor verwarming.

De nieuwbouwwoningen krijgen een warmtepomp, die wordt gevoegd met een aansluiting vanuit de collectieve WKO. De monumentale panden krijgen een collectieve warmtepomp die de temperatuur naar het juiste niveau brengt. Door het gebruik van zonnepanelen, wordt een deel van de elektriciteit van deze warmtepomp opgewekt.

Firan realiseert het lagetemperatuurnetwerk naar alle woningen. ENGIE exploiteert de bron en levering aan alle woningen en monumentale panden.

Waarom?

BPD en De Nijs hebben de ambitie om het Slachthuishof duurzaam en toekomstbestendig te ontwikkelen. Hierbij hoort een energieconcept dat volledig aansluit bij deze duurzaamheidsambities. Een collectieve warmte- en koudeopslag biedt uitkomst voor projecten zoals het Slachthuishof vanwege de lage temperatuur warmtevraag van de woningen en panden. Door in de toekomst meerdere nieuwbouwontwikkelingen en nieuwe bronnen aan te sluiten op dit systeem, ontstaat er een toekomstbestendige en robuuste warmtevoorziening voor het Slachthuisterrein in Haarlem.

Wie?

Het ontwikkelconsortium bestaat uit BPD, Bouwbedrijf De Nijs, ENGIE en Firan. ENGIE is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de warmte- en koudeopslag en levering van warmte aan de toekomstige bewoners van het woon- en werkgebied. Firan realiseert en beheert de warmte-infrastructuur.

Meer weten?

Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?

Restwarmte uit datacenter voor nieuwe Amsterdamse woningen

400 Amsterdamse woningen in ontwikkelingsgebied Amstel III worden in de toekomst potentieel verwarmd met restwarmte van een nabijgelegen datacenter. Samen met betrokken partijen is Firan een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de realisatie van het potentiële warmtenet.