Opening van het warmtebedrijf, 19-11-2017 Hengelo

In 2016 heeft gemeente Hengelo het bestaande warmtenet overgedragen aan Firan en Ennatuurlijk. Vanuit de twee organisaties Warmtenet Hengelo (een samenwerking tussen Firan en gemeente Hengelo) en Warmtebedrijf Hengelo (een samenwerking tussen Ennatuurlijk en de gemeente) wordt gewerkt aan een duurzaam en toekomstvast warmtenet met groeipotentie.

Warmtenetwerk Hengelo is verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet, dat wordt gebruikt in de zuidelijke wijken van Hengelo (ruim 500 woningen) en het bedrijventerrein Twentekanaal. Diverse bedrijven, Poppodium Metropool en het ROC van Twente (25.000 gebruikers) zijn op het warmtenet aangesloten. Warmtebedrijf Hengelo zorgt voor de levering van de duurzame warmte aan klanten.

Dubbele benutting van restwarmte

Het warmtenet in Hengelo is uniek door de dubbele benutting van restwarmte. Vanuit afvalverwerkingsbedrijf Twence wordt restafval omgezet in elektriciteit, stoom en warmte. Nouryon gebruikt de duurzame stoom van Twence voor haar productieproces van zout. Aan het einde van het productieproces blijft opgewarmd koelwater van ongeveer 40°C over. Dit water wordt met de nieuw aangelegde hoofdleiding rechtstreeks geleverd aan containerterminal CTT/Bolk en het High Tech Systems Park. Op High Tech Systems Park zijn alle gevestigde bedrijven (waaronder Thales Nederland, HP Valves en PM Surface) aangesloten op het bronnet, waarmee zowel kantoren en productiehallen verwarmd en gekoeld worden. Het bronnet is behalve duurzaam ook slim. Er wordt onderling warmte en koude uitgewisseld. De restwarmte van Nouryon wordt ook ingezet voor de verwarming in Hengelo. Warmtepompen zorgen ervoor dat de temperatuur verhoogd wordt naar 70°C, waardoor het ook kan worden ingezet voor de productie van warm kraanwater.

Naast warmteleidingen wordt er ook gebruikt gemaakt van decentrale energiecentrales (DEC). Een DEC is nodig om de industriële restwarmte op te waarderen en geschikt te maken voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Er zijn ook Hulpketels geplaatst voor back-up of in geval van pieksituaties. In Hengelo staan twee DEC’s: DEC Zuid bevindt zich in de Wethouder Kampstraat, en het architectonische DEC Noord is onlangs gebouwd op de hoek van de Laan Hart van Zuid en Langelermaatweg. Deze is sinds eind maart 2019 in werking, en wordt in juni 2019 officieel geopend.

Proeftuinen voor aardgasvrije wijken

In 2041 wil de gemeente Hengelo 5.000 woningen en 500.000 m² bedrijven en instellingen voorzien van duurzame warmte. De gemeente heeft daarom in 2008 het warmtenet aangelegd om de CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van gas te verminderen. Verdere uitbreiding van het warmtenet staat op de planning. De Hengelose wijk Nijverheid is aangewezen als één van de proeftuinen in het Programma Aardgasvrije wijken. Voor de wijk Nijverheid wordt onderzocht of een warmtenet het passend alternatief is voor aardgas.

De uitbreiding van het warmtenet in Hengelo is een samenwerking tussen Gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Firan. Onderstaande video laat de bouw van de Decentrale Energie Centrale in Hengelo zien.

Andre SchiltmansSr. BusinessontwikkelaarMeer over Andre
Jan BreedveldManager Realisatie & ExploitatieMeer over Jan

Meer weten?

Heeft u concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet in uw gemeente? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Zonnepanelen met schapen
Firan lanceert de renewable energy matching tool. Hiermee wordt zichtbaar waar lokale koppelingen mogelijk zijn tussen wind- en zonneparken, en tussen producenten en afnemers van groene stroom.