Zaanstad gaat restwarmte van verschillende bronnen benutten voor open warmtenet

Wat

In Zaanstad-Oost wordt een open warmtenet ontwikkeld dat restwarmte van verschillende bronnen gaat benutten. De eerste bron betreft een kleine lokale biomassacentrale. Eind januari 2019 wordt in de wijk Peldersveld in Zaandam Oost gestart met de aanleg van de warmteleidingen. Vanaf eind 2019 begint de eerste levering van duurzame warmte. Inwoners, bedrijven en instellingen profiteren van deze lokale, duurzame en betaalbare energievoorziening. Bijzonder aan het toekomstige net is de open structuur. Zo kunnen alle bedrijven met restwarmte, leveranciers en afnemers gebruikmaken van het net en gelden voor iedereen dezelfde regels. Inmiddels is voor Zaanstad-Oost ook een warmteplan van kracht. Nieuwbouw wordt ook op het warmtenet aangesloten.

Hoe

Het warmtenet wordt gevoed door duurzame warmte van een lokale kleinschalige biomassacentrale. De warmte wordt afgenomen door diverse woningcorporaties, VvE’s en een aantal utiliteitsgebouwen (o.a. scholen).

Waarom

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in de periode van 2030 tot 2040 volledig klimaatneutraal te worden en in versneld tempo van aardgas los te komen. De ontwikkeling van het warmtenet sluit perfect aan bij deze ambitie; de 650 nieuwbouwwoningen in het Gouwpark worden geheel aardgasvrij opgeleverd.

Wie

Woningcorporaties, Vereniging van Eigenaren, ENGIE als (vooralsnog enige) warmteleverancier, Bio Forte als producent van lokale biomassa, gemeente Zaanstad en Warmtenetwerk Zaanstad B.V. als netbeheerder. Warmtenetwerk Zaanstad B.V. is een samenwerkingsverband tussen gemeente Zaanstad, Firan en Provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie over het Zaans warmtenet kunt u terecht op warmtenet.zaanstad.nl.

Meer weten?

Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?

Nieuwe energie voor woningcoöperaties
Samen met verschillende partijen die actief zijn binnen de warmteketen gaat Firan een samenwerking aan om betaalbare en duurzame warmte voor de gebouwde omgeving in Nederland mogelijk te maken. De samenwerking staat bekend als warmtecollectief WarmingUP onder leiding van TNO.