Nieuw: stappenplan om een energy hub te realiseren

Energy hubs leggen slimme verbindingen tussen de productie, de opslag en het gebruik van lokale duurzame energie. Het stappenplan van Firan en Qirion is een praktische handreiking om zo’n energy hub te realiseren.

Actuele ontwikkelingen zoals de uitwerking van Regionale Energiestrategieën, de opmars van elektrisch vervoer en de toenemende elektrificatie van productieprocessen zorgen dat de thema’s netcongestie en transportschaarste hoog op de agenda kunnen gaan staan. Energy hubs leggen directe verbindingen tussen verschillende soorten duurzame energie én tussen de producenten en gebruikers daarvan. De aanpak vermindert daarmee de druk op het elektriciteitsnet, en creëert nieuwe mogelijkheden om projecten met duurzame energie op te starten en uit te breiden. Een energy hub kan ook de tijd en kosten verminderen voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van bijvoorbeeld zon- en windparken, wat de efficiency en business case ten goede komt.

Mogelijkheden voor uitbreiding en efficiency

“Steeds meer organisaties en ondernemers zien de meerwaarde en voordelen van energy hubs. De slimme netwerken voorzien in de groeiende behoefte om lokaal opgewekte duurzame energie ook weer lokaal te gebruiken, en de problematiek van netcongestie te verminderen”, zegt André Simonse, business developer bij Firan. Voor bestaande projecten met bijvoorbeeld zonnevelden en windturbines ontstaan door energy hubs meer mogelijkheden voor uitbreiding en efficiency.

Partijen met plannen voor een energy hub krijgen te maken met allerlei organisatorische, juridische, technische en financiële vraagstukken. Een nieuw stappenplan, dat Firan en Qirion in afstemming met verschillende experts uit het veld ontwikkelden, geeft praktische handreikingen om alle zaken goed te regelen. Simonse: “Er is veel belangstelling voor energy hubs, maar er zijn ook veel vragen en onduidelijkheden over. Hoe ziet het proces van ontwerp tot realisatie eruit? Wie zijn initiatiefnemer, ontwikkelaar en exploitant – en wie is uiteindelijk de trekker en eigenaar van het decentrale energiesysteem? Het stappenplan geeft inzichten en handreikingen om invulling te geven aan het eigenaarschap en de verschillende verantwoordelijkheden.”

Aan de slag met een energy hub?

Download ons stappenplan met praktische handreikingen, aandachtspunten en cases.

Plannen en projecten verder brengen

“Bij energy hubs zijn doorgaans meerdere partijen betrokken, met uiteenlopende doelstellingen, ambities en werkwijzen. Bijvoorbeeld: producenten van zon- en windenergie worden direct verbonden met gebruikers en/of laadfaciliteiten. Hoe zetten de betrokken partijen dan de eerste stappen om te komen tot een energy hub? Hoe maak je de juiste afspraken over de realisatie en het beheer?”, zegt Maarten van Blijderveen, energie architect bij Qirion, over de onderwerpen die in het stappenplan aan bod komen.

Het concept van een energy hub is actueel voor alle partijen die betrokken zijn bij projecten met de opwek en het verbruik van lokale duurzame energie en daarbij te maken krijgen met (dreigende) netschaarste en (mogelijke) overbelasting van het elektriciteitsnet. Het vraagstuk speelt momenteel vooral op bedrijventerreinen, industriegebieden, tankstations, verzorgingsplaatsen en locaties met een behoefte aan laadinfrastructuren voor elektrisch vervoer. Energy hubs zijn ook toepasbaar op plekken met een vraag naar zelfvoorzienende energiesystemen en andere smart city initiatieven.

Vier stappen

Het stappenplan van Firan en Qirion geeft ontwikkelaars, exploitanten en eigenaren van projecten met duurzame energie een overzicht van de afspraken die – in samenwerking met onder meer juridische adviseurs, financiers en verzekeraars – moeten worden gemaakt om energy hubs te ontwerpen, realiseren en exploiteren. Investeerders, gemeenten en energiecoöperaties met belangstelling voor energy hubs vinden er naast voorbeelden uit de praktijk ook een overzicht van vier stappen – met de bijbehorende aandachtspunten – om plannen en projecten daadwerkelijk verder te brengen.

Energieconcepten voor de toekomst

Qirion en Firan, specialisten in infra voor nieuwe energie van netwerkbedrijf Alliander, hebben het stappenplan voor energy hubs ontwikkeld in reactie op vragen uit de praktijk. “De praktische uitwerking van de energietransitie is vaak ingewikkeld, vooral als het gaat om vernieuwende systemen en toepassingen”, zegt Van Blijderveen over de aanleiding om een stappenplan voor energy hubs te ontwikkelen. “In elke fase – van het ontwerp tot de realisatie en het beheer – spelen complexe vraagstukken en afwegingen. De techniek is hierbij meestal niet de bottleneck, want technisch gezien kan er echt heel veel. Maar als er geen goede onderlinge afspraken worden gemaakt, dan komt een energy hub niet van de grond.”

Qirion ontwerpt en test vernieuwende energieconcepten, waaronder energy hubs. Als expert in decentrale energiesystemen is Firan betrokken bij de ontwikkeling, realisatie, beheer en exploitatie. Simonse: “We maken daarbij gebruik van ons state-of-the-art Grid Control Platform dat de lokale energiestromen analyseert, monitort, stuurt en beheert. De datagedreven regie over de energy hub zorgt dat vraag en aanbod steeds optimaal in balans zijn. Zo ontstaat een betaalbare, betrouwbare en duurzame oplossing die klaar is voor de toekomst.”

Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden van energy hubs? Firan komt graag met u in contact en werkt mee aan het ontwerp, de ontwikkeling en de realisatie van een energy hub.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!