Partners

Firan verbindt en verduurzaamt

Firan ontwikkelt open en onafhankelijke energienetten voor het transport en de uitwisseling van nieuwe energie. Dit doen wij in samenwerking met lokale partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, waterzuiveringen, tuinders en de industrie. Samen maken we lokale duurzame energie voor iedereen toegankelijk

Overheden & gebiedseigenaren

• Gemeenten
• Provincies
• Waterschappen


Afnemers

• Bewonersinitiatieven
• Woningcorporaties
• Tuinders
• Utiliteitsbouw

Firan, uw partner voor slimme collectieve energie-oplossingen

De uitwisseling van lokale duurzame energie krijgt alleen vorm dankzij de samenwerking met veel verschillende partijen. Zonder u als partner kunnen toekomstbestendige en duurzame projecten immers niet gerealiseerd worden. Daarom trekt Firan altijd zij aan zij op met partners die hun wortels hebben in het gebied. Hun expertise en lokale kennis dragen bij aan de ontwikkeling van open en onafhankelijke energie-infrastructuren die klaar zijn voor de toekomst.

Gezamenlijk succes

Firan werkt op verschillende manieren met strategische en technologische partners samen. Zij helpen dankzij hun inbreng van specifieke kennis en expertise mee aan de noodzakelijke productontwikkeling om open netten te realiseren en exploiteren. Firan speelt hierin een voortrekkende en aanjagende rol door partners letterlijk en figuurlijk met elkaar te verbinden. Partners zoals lokale buurtwarmtecollectieven, bedrijventerreinen, tuinders, industrieën, gemeenten, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. Uiteraard houden we daarbij altijd rekening met ieders individuele ambities en belangen. Zo realiseren we gezamenlijk succes voor elke deelnemende partij.

Vraag het Firan

Bent u op zoek naar een partner om samen slimme warmte-oplossingen mee te realiseren?

In de energietransitie moeten projectontwikkelaars en woningcorporaties keuzes maken in duurzame warmtevoorzieningen. Bijvoorbeeld warmtenetten. Firan laat de voordelen van de collectieve oplossing zien en vertelt welke factoren komen kijken bij succesvolle implementatie.
In Hengelo is de nieuwe decentrale energiecentrale (DEC Noord) inmiddels begonnen met het leveren van de eerste duurzame warmte. Onder meer het ROC van Twente en ruim 500 woningen worden voorzien van warmte door de bijzonder vormgegeven energiecentrale aan de Laan van Zuid.
Gemaal voor warmte uit oppervlaktewater
Met een unieke warmteoplossing wordt in Arnhem een grote stap in de energietransitie gezet. Met behulp van een gemaal en een warmtewisselaar wordt warmte uit het oppervlaktewater gebruikt om een collectief grondwatersysteem aan te vullen. Met dit energiesysteem worden woningen en bedrijfspanden van warmte en koude voorzien.