Partners

Firan verbindt en verduurzaamt

Firan ontwikkelt open en onafhankelijke energienetten voor het transport en de uitwisseling van nieuwe energie. Dit doen wij in samenwerking met lokale partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, waterzuiveringen, tuinders en de industrie. Samen maken we lokale duurzame energie voor iedereen toegankelijk

Overheden & gebiedseigenaren

• Gemeenten
• Provincies
• Waterschappen

Bronnen

• Restwarmte uit datacenters
• Warmte uit drinkwater, oppervlaktewater en afvalwater
• Geothermie


Afnemers

• Bewonersinitiatieven
• Woningcorporaties
• Tuinders
• Utiliteitsbouw

Firan, uw partner voor slimme collectieve energie-oplossingen

De uitwisseling van lokale duurzame energie krijgt alleen vorm dankzij de samenwerking met veel verschillende partijen. Zonder u als partner kunnen toekomstbestendige en duurzame projecten immers niet gerealiseerd worden. Daarom trekt Firan altijd zij aan zij op met partners die hun wortels hebben in het gebied. Hun expertise en lokale kennis dragen bij aan de ontwikkeling van open en onafhankelijke energie-infrastructuren die klaar zijn voor de toekomst.

Gezamenlijk succes

Firan werkt op verschillende manieren met strategische en technologische partners samen. Zij helpen dankzij hun inbreng van specifieke kennis en expertise mee aan de noodzakelijke productontwikkeling om open netten te realiseren en exploiteren. Firan speelt hierin een voortrekkende en aanjagende rol door partners letterlijk en figuurlijk met elkaar te verbinden. Partners zoals lokale buurtwarmtecollectieven, bedrijventerreinen, tuinders, industrieën, gemeenten, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. Uiteraard houden we daarbij altijd rekening met ieders individuele ambities en belangen. Zo realiseren we gezamenlijk succes voor elke deelnemende partij.

Vraag het Firan

Bent u op zoek naar een partner om samen slimme warmte-oplossingen mee te realiseren?

Welkom bij Firan. De dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, die lokale partijen helpt met het samen realiseren van hun duurzaamheidsambities. U kende ons al als Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). Vanaf 3 december 2018 zetten wij de volgende stap op weg naar een duurzame wereld van morgen, samen met u.
Nederland staat vol met datacenters en de ‘data-industrie’ groeit. Datacenters hebben een schat aan duurzame warmte. Gek genoeg wordt dit nog nauwelijks benut. Slechts een paar voorlopers in Nederland delen ‘datawarmte’ met gebouwen in de buurt. Firan ziet deze ontwikkeling als een kans om duurzame warmte-uitwisseling tussen datacenters en bedrijven of appartementen te realiseren.
DGO gaat voor de in totaal 166 woningen op het Slachthuisterrein een ‘Bronnet’ ontwikkelen; een lage temperatuurnet op basis van meerdere WKO-bronnen (Warmte- en koudeopslag). Door het gebruik van WKO bronnen en mogelijk in de toekomst nog andere lokale bronnen, worden de woningen 100% aardgasloos.