Partners

Firan verbindt en verduurzaamt

Firan ontwikkelt open en onafhankelijke energienetten voor het transport en de uitwisseling van nieuwe energie. Dit doen wij in samenwerking met lokale partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, waterzuiveringen, tuinders en de industrie. Samen maken we lokale duurzame energie voor iedereen toegankelijk

Overheden & gebiedseigenaren

• Gemeenten
• Provincies
• Waterschappen

Bronnen

• Restwarmte uit datacenters
• Warmte uit drinkwater, oppervlaktewater en afvalwater
• Geothermie


Afnemers

• Bewonersinitiatieven
• Woningcorporaties
• Tuinders
• Utiliteitsbouw

Firan, uw partner voor slimme collectieve energie-oplossingen

De uitwisseling van lokale duurzame energie krijgt alleen vorm dankzij de samenwerking met veel verschillende partijen. Zonder u als partner kunnen toekomstbestendige en duurzame projecten immers niet gerealiseerd worden. Daarom trekt Firan altijd zij aan zij op met partners die hun wortels hebben in het gebied. Hun expertise en lokale kennis dragen bij aan de ontwikkeling van open en onafhankelijke energie-infrastructuren die klaar zijn voor de toekomst.

Gezamenlijk succes

Firan werkt op verschillende manieren met strategische en technologische partners samen. Zij helpen dankzij hun inbreng van specifieke kennis en expertise mee aan de noodzakelijke productontwikkeling om open netten te realiseren en exploiteren. Firan speelt hierin een voortrekkende en aanjagende rol door partners letterlijk en figuurlijk met elkaar te verbinden. Partners zoals lokale buurtwarmtecollectieven, bedrijventerreinen, tuinders, industrieën, gemeenten, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. Uiteraard houden we daarbij altijd rekening met ieders individuele ambities en belangen. Zo realiseren we gezamenlijk succes voor elke deelnemende partij.

Vraag het Firan

Bent u op zoek naar een partner om samen slimme warmte-oplossingen mee te realiseren?

Op woensdag 30 januari gaat Firan in een rondetafelsessie in gesprek over de inzet  van lokale energiebronnen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De rondetafelgesprekken zijn onderdeel van het Nationaal Woning Congres, een dag waarop alle stakeholders op het gebied van woningbouw en woningbeheer samenkomen.
Eind januari gaat de realisatie van het Zaans warmtenet van start. Dit warmtenet zal vanaf najaar 2019 zo’n 2200 huizen en bedrijven in Zaanstad gaan voorzien van duurzame en betaalbare warmte. Het Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samenwerkingsverband tussen Firan, de gemeente Zaanstad en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.
Welkom bij Firan. De dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, die lokale partijen helpt met het samen realiseren van hun duurzaamheidsambities. U kende ons al als Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). Vanaf 3 december 2018 zetten wij de volgende stap op weg naar een duurzame wereld van morgen, samen met u.