Aan de slag met ontwerp open waterstofdistributienet H2avennet Amsterdam

Samen met Port of Amsterdam hebben we vandaag een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een open toegankelijk waterstofdistributienet in het Amsterdamse haven- en industriegebied. De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is de aftrap om aan de slag te gaan met het ontwerp van het distributienet met de naam ‘H2avennet’. Dit net is geschikt voor bedrijven die in de toekomst waterstof willen gebruiken of produceren.

H2avennet is een beoogd 8 bar (lagedruk) waterstofdistributienet in het Amsterdamse havengebied.  Het streven is dat bedrijven onder vergelijkbare voorwaarden kunnen worden aangesloten, ook relatief kleine producenten en gebruikers. Uitgangspunt is dat Firan H2avennet zal realiseren en beheren.

“Met dit open waterstofdistributienet zorgen we ervoor dat bedrijven in het Amsterdams havengebied in de toekomst via een aansluiting direct toegang kunnen krijgen tot groene waterstof”, aldus André Meijer, algemeen directeur van Firan. “Het gaat om industriële afnemers, die willen verduurzamen, en om waterstofproducenten, die waterstof kunnen invoeren in het netwerk. H2avennet gaat er mede voor zorgen dat bedrijven op tijd kunnen verduurzamen om zo het Nederlandse klimaatdoel van 57% CO2-reductie in 2030 te halen.”

Hoge druk en lage druk

Vergelijkbaar met hoe het netbeheer van aardgas nu werkt, is de verwachting dat er in het havengebied ook voor waterstof een transportnetwerk op hoge druk en een distributienetwerk op lage druk nodig is. H2avennet wordt op termijn verbonden met het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied: het beoogde 30 bar (hogedruk) transportnetwerk, waarop ook heel grote producenten en afnemers van waterstof rechtstreeks aangesloten worden. Deze hoofdleiding wordt aangelegd en beheerd door Gasunies dochterbedrijf Hynetwork Services en sluit aan op het landelijke waterstofnetwerk, dat de grote industriële clusters met elkaar verbindt.

Projectfasering

Vanuit project H2avennet worden momenteel gesprekken gevoerd met bedrijven in het havengebied. Dit zijn bedrijven die waterstof als een realistisch onderdeel zien van de overgang naar een CO2-vrije bedrijfsvoering voor hun vestiging in de Amsterdamse haven. Bedrijven die interesse hebben, kunnen dit kenbaar maken bij H2avennet. Deze aanmeldingen vormen de inbreng voor het vaststellen van het ontwerp: naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023. Daarna wordt besloten om door te gaan naar de volgende fase, die van het detailontwerp en de investeringsbeslissing. Bij een positief besluit zal het distributienet in 2026 gereed zijn voor gebruik. Daarna zal het net op het hoofdleidingnetwerk van Hynetwork Services worden aangesloten, dat volgens planning eind 2026 beschikbaar is in het Amsterdamse havengebied.  

Energietransitie aanjagen

Als initiatiefnemer van H2avennet neemt Port of Amsterdam actief deel in de ontwerpfase van het project, omdat kennis van het havengebied en de gevestigde bedrijven hierbij waardevol is. Port of Amsterdam wil de energietransitie in het havengebied aanjagen en ziet daarbij een belangrijke rol voor groene waterstof. Tijdige beschikbaarheid van deze energiedrager en grondstof, en de infrastructuur om deze te transporteren, zijn cruciaal voor de verduurzaming van bestaande activiteiten en voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en activiteiten, die de energietransitie ondersteunen. Port of Amsterdam richt zich – naast transport en beschikbaarheid van waterstof in het havengebied – ook op productie, import per schip en opslag van groene waterstof.

“De inzet van groene waterstof is cruciaal om de CO2-uitstoot van energie-intensieve industrieën, zoals de staalindustrie, te reduceren. Waterstof kan worden ingezet als duurzame brandstof en als grondstof voor groene chemie”, zegt Dorine Bosman, Chief Investment Officer van Port of Amsterdam. “Groene waterstof is nodig om aardgas te vervangen in de productieprocessen van bedrijven in de haven. Met H2avennet versnellen we de energietransitie in het Amsterdamse havengebied.”

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Nieuw onderzoek over meerwaarde van energy hubs voor de energietransitie

Nieuw onderzoek in Oost-Nederland laat zien dat energy hubs van toegevoegde waarde zijn voor de energietransitie. Firan is betrokken bij drie van de acht onderzochte projecten, waarbij met energy hubs op bedrijventerreinen de druk op het bestaande elektriciteitsnet wordt verminderd.
Lees meer

Stappenplan voor een modulaire aanpak van de lokale warmtetransitie

Met een modulair warmtesysteem worden woningen stapsgewijs aardgasvrij. Het nieuwe stappenplan van Firan geeft een overzicht van de thema’s, succesfactoren en praktijkvoorbeelden van een modulaire aanpak.
Lees meer

Een slim lokaal energienetwerk als motor achter een duurzame bedrijfsvoering

Recyclebedrijf Sortiva laat de bedrijfsactiviteiten doorgroeien ondanks netcongestie, met een slim lokaal energienetwerk voor de opgewekte duurzame energie.
Lees meer