Aardgasvrij wonen op Slachthuisterrein Haarlem

DGO ontwikkelt ‘Bronnet’ voor nieuw woon- en werkgebied in Haarlem

Mooi nieuws uit Haarlem! Het ‘Team Slachthuishof’, bestaande uit Hans van Heeswijk architecten, ZUS (Zones Urbaines Sensibles), vanOmmeren-architecten, Wijngaarde & Partners, Markus, Metabolic, Advier en Firan, gaat in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) met bouwbedrijf De Nijs het Slachthuisterrein in Haarlem-Oost omtoveren tot een nieuw woon- en werkgebied. De gemeente Haarlem gunde het team Slachthuishof de opdracht en was erg enthousiast over het plan dat speciaal oog heeft voor het industrieel erfgoed op het terrein evenals het duurzame karakter.

Firan gaat voor de in totaal 166 woningen op het Slachthuisterrein een ‘Bronnet’ ontwikkelen; een lage temperatuurnet op basis van meerdere WKO-bronnen (Warmte- en koudeopslag). Door het gebruik van WKO-bronnen en mogelijk in de toekomst nog andere lokale bronnen, worden de woningen 100% aardgasloos.

Nieuw woon- en werkgebied

Het Slachthuisterrein wordt ontwikkeld tot een nieuw woon- en werkgebied: het Slachthuishof. Hier wordt een mix aan functies wordt gerealiseerd, zoals wonen, culturele voorzieningen, horeca, bedrijvigheid en het popcentrum. Wethouder Floor Roduner: “Het behoud en het herstel van het industrieel erfgoed is een belangrijke drager van het plan. De gemeentelijke monumenten vormen onmiskenbaar het middelpunt van de ontwikkeling, naast de te ontwikkelen woningbouw. Aansprekend in het plan is dat de geschiedenis van het Slachthuisterrein als ontwerpprincipe wordt gehanteerd en dat op die rijke historie van ruim 100 jaar met dit plan wordt voortgebouwd.“

Voortvarende aanpak bouw Popcentrum

Team Slachthuishof geeft in haar aanbieding aan dat de realisatie van het popcentrum urgent is en als eerste onderdeel van het project wordt uitgevoerd. Doordat de bouw van het popcentrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de realisatie ervan in het Slachthuis project naar voren worden getrokken in de planning. De stichting Hart Haarlem en het Patronaat gaan het popcentrum gebruiken en hebben ingestemd met de plannen.

Duurzaamheidsmaatregelen op hoog ambitieniveau

Het ontwikkelteam realiseert een plek voor ontmoeting voor álle Haarlemmers, die bijdraagt aan een duurzame toekomst. De woningen worden aardgasloos. Er wordt veel aandacht besteed aan waterbergend vermogen. Het water dat niet in het groen infiltreert wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi’s en goten. Op de nieuwe woningen worden zonnepanelen geplaatst waarmee het overgrote deel van de elektriciteitsvraag is gedekt. Door lokale bronnen te gebruiken, zoals warmte- en koudeopslag wordt het gebied op een duurzame manier voorzien van warmte.

Communicatie en participatie

Omdat het Team Slachthuishof goede communicatie en participatie onontbeerlijk vindt in een dergelijk traject is in het voortraject al met veel betrokkenen en buurtbewoners gesproken. Ook wordt het ontwerp van de openbare ruimte samen met de buurtbewoners nader uitgewerkt, volgens de gemeentelijke wensen en richtlijnen voor burgerparticipatie. Diverse, grotendeels Haarlemse, ondernemers hebben meegewerkt aan het plan en willen zich er graag aan verbinden.

Delen op social media
Meer weten?
Wilt u weten of een collectieve warmteoplossing ook voor uw nieuwbouw- of renovatieproject een optie is?