Firan geeft energie aan de warmteweken

Met een online talkshow is het startsein gegeven van de warmteweken van het Nationaal Warmte Congres 2020. Tijdens diverse events deelt Firan de komende maanden expertise en ervaringen over de infra voor nieuwe energie. Zien we u ook?

Kennis delen en ervaringen uitwisselen. Dat is traditiegetrouw de inzet van het Nationaal Warmte Congres. In 2020 staan naast een online congres op 26 november ook een serie workshops, Masterclasses en excursies op het programma. Onder de titel Warmte Kennis en Netwerk Tour vinden tussen 3 december en juni 2021 diverse online en offline bijeenkomsten plaats over de uitdagingen en oplossingen voor een duurzame warmtevoorziening.

Debat over actuele ontwikkelingen in de warmtetransitie

Met de online talkshow Warmte aan Tafel op 29 oktober zijn de warmteweken van het Nationaal Warmte Congres 2020 officieel van start gegaan. Onder leiding van Donatello Piras gingen stakeholders in de warmtetransitie in Nieuwspoort in gesprek over de actuele vraagstukken en uitdagingen. Tot de deelnemers aan het debat behoorden onder andere Firan, Natuur & Milieu, Eneco, Ennatuurlijk en Kamerleden van GroenLinks, CDA, VVD en D66.

Firan-directeur André Meijer pleitte in de discussie voor een verdere versnelling van de warmtetransitie. “De proeftuinen voor aardgasvrije wijken leveren belangrijke lessen. Maar we moeten ook meters maken met de drie miljoen andere woningen die aardgasvrij moeten worden gemaakt. Daarom is er meer aandacht nodig voor opschaalbare oplossingen – en sluitende business cases voor duurzame concepten.” Meijer wijst op het potentieel van bijvoorbeeld riothermie en restwarmte van datacenters. “Warmtenetten met een open infrastructuur en een onafhankelijk netbeheer vervullen een sleutelrol. Door alle opties voor leveranciers en afnemers open te houden, geven we de betrokken partijen de ruimte om de juiste stappen te zetten, tegen de laagste maatschappelijke kosten.”

Twee workshops over futureproof warmtenetten

Als onderdeel van de warmteweken deelt Firan tijdens twee online workshops in december de nieuwste inzichten over duurzame warmtenetten die klaar zijn voor de toekomst.

Duurzame warmte-oplossingen met restwarmte uit datacenters

Op 8 december vertellen Firan en de Dutch Datacenter Association over trends, issues en oplossingen bij de inzet van restwarmte uit datacenters.

  • Hoe kunnen we het potentieel van restwarmte uit datacenters benutten voor warmtenetten en andere duurzame concepten?
  • Wat zijn de technische, organisatorische, juridische en financiële aandachtspunten daarbij?
  • Wat zijn de lessons learned van vernieuwende projecten en best practices?

Tijdens de workshop worden actuele inzichten en ervaringen gedeeld. Natuurlijk is er tijdens de online sessie ook volop ruimte om uw vragen te stellen.

De workshop wordt gegeven door Detlef Meijer, manager business development van Firan, en Erik Barentsen, beleidsmedewerker energie en duurzaamheid van de Dutch Datacenter Association.

Gemeentelijke participatie en staatssteun bij de ontwikkeling van een nieuw warmtenet

In onze workshop op 10 december komt u alles te weten over gemeentelijke participatie en staatssteun bij de ontwikkeling van een nieuw warmtenet.

  • Hoe werkt de gemeentelijke participatie in een warmtebedrijf?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor een (financiële) bijdrage aan een nieuwe warmtenet?
  • Hoe zit het dan met de staatssteunregels?

Tijdens de workshop worden de relevante regels, aandachtspunten en best practices als het gaat om de gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een warmtenet, besproken.

De workshop wordt gegeven door Detlef Meijer van Firan en Lilian Verlaak en Janneke Dijkgraaf, juristen subsidierecht van PNO Consultants.

Innovatieve warmtenetten

Tijdens het Nationaal Warmte Congres op 26 november worden de winnaars bekend gemaakt van de verkiezingen voor de duurzaamste en meest innovatieve warmtenetten van Nederland. Het warmtenet in Hengelo – een samenwerking tussen de Gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Firan – is een van de genomineerden. Het project maakt slim gebruik van industriële restwarmte om woningen en andere gebouwen van duurzame warmte te voorzien. Stemmen kan tot 10 november via de congreswebsite.

Met korting naar het Nationaal Warmte Congres

Neem als relatie van Firan met 20% korting deel aan het Nationaal Warmte Congres 2020. Alle online sessies tijdens de warmteweken zijn inbegrepen bij de toegangsprijs voor het congres. Als onderdeel van de warmteweken verzorgt Firan in maart een verdiepende Masterclass.

Kijk voor het congres en alle workshops in de warmteweken op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Houd ons via LinkedIn en Twitter in de gaten voor nieuws en updates.

Recording Talkshow Warmte aan Tafel

Stakeholders in de warmtetransitie in gesprek over actuele vraagstukken en uitdagingen. Dat is te zien in de talkshow Warmte aan Tafel in Nieuwspoort, met gespreksleider Donatello Piras. Firan-directeur André Meijer deelt zijn visie, en discussieert mee over de ontwikkelingen in duurzame warmte.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Lingewaard luchtfoto
Gemeente Lingewaard, Lingezegen Energy en Firan onderzoeken de mogelijkheid om tuinbouwbedrijven en woningen aan te sluiten op een open warmtenet met verschillende duurzame bronnen.
Kerschoten wordt mogelijk als eerste Apeldoornse wijk aardgasvrij gemaakt. Bewoners, woningcorporaties, scholen, de gemeente, het Waterschap en Firan werken er samen aan de ontwikkeling van een warmtenet.
De gemeente Haarlem, Firan en drie woningcorporaties werken samen aan een businesscase om te komen tot een collectief warmtenet voor Schalkwijk als duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas.