Firan stapt in warmtecollectief voor betaalbare, duurzame warmte

Samen met verschillende partijen die actief zijn binnen de warmteketen gaat Firan een samenwerking aan, bekend als warmtecollectief WarmingUP. Het gaat om partijen die actief zijn in de hele keten, van warmtebron tot klant. Het belangrijkste doel is de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Versnellen van innovaties

Warmtenetten zijn één van de oplossingen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Uitdaging daarbij is om de bestaande bouw op een kosteneffectieve manier duurzame warmte te leveren. Gezien de grote opgave waar Nederland voor staat is een versnelling van het realisatie-tempo nodig. Daarvoor zijn systeem- en procesinnovaties noodzakelijk. Warmtecollectief WarmingUp is opgericht om deze innovaties in samenhang en in hoger tempo te ontwikkelen.

De partners bundelen kennis en expertise binnen het warmtecollectief en gaan onder leiding van TNO de uitdaging aan.

Meer informatie over het warmtecollectief WarmingUp leest u op de website van WarmingUp.

Delen op social media
Meer weten?
Duurzaam lokale energie uitwisselen? Firan ondersteunt hierbij! Wij helpen lokale partijen met de realisatie van open en onafhankelijke energie infra.