Intentieovereenkomst voor open warmtenet Lingewaard

Ter verduurzaming van gemeente Lingewaard wordt onderzocht of de aanleg van een open warmtenet mogelijk is. Donderdag 6 juni ondertekende Firan samen met Lingezegen Energy (energiebedrijf van een tuinderscollectief in NEXTgarden) en gemeente Lingewaard hiervoor een intentieovereenkomst. Het is de bedoeling dat op het Lingewaardse warmtenet (glastuinbouw)bedrijven en woningen worden aangesloten.

Gemeente Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, en is bezig met het opstellen van een warmtetransitie-visie. Hierin maakt de gemeente inzichtelijk wat de mogelijkheden en afwegingen zijn voor duurzame warmte. Een warmtenet is er hier één van.  

Verschillende duurzame plannen

Om het overschakelen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening aantrekkelijk te maken, wil gemeente Lingewaard tot een breed duurzaam aanbod komen. De gemeente onderzoekt daarom verschillende duurzame mogelijkheden. Voor een warmtenet in Huissen voert de gemeente ondertussen ook een haalbaarheidsonderzoek uit. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om het bestaande warmtenet van Lingezegen Energy uit te breiden naar andere tuinbouwgebieden.

Meer informatie over de verduurzamingsplannen van gemeente Lingewaard leest u hier.

Delen op social media
Meer weten?
Duurzaam lokale energie uitwisselen? Firan ondersteunt hierbij! Wij helpen lokale partijen met de realisatie van open en onafhankelijke energie infra.