Firan verder aan de slag in drie nieuwe proeftuinen voor Aardgasvrije Wijken

Firan levert een bijdrage aan drie nieuwe proeftuinen die een bijdrage ontvangen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. De ondersteuning van het rijk komt ten goede aan duurzame warmte-oplossingen voor wijken in Arnhem, de gemeente Lingewaard en Apeldoorn.

Het Programma Aardgasvrije Wijken ontving dit jaar 71 aanvragen, waarvan er 19 zijn geselecteerd als proeftuin. Firan is betrokken bij drie nieuwe proeftuinen. “De ondersteuning van het rijk geeft een impuls aan de ontwikkeling van de open warmtenetten waarmee we duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte toegankelijk maken voor iedereen”, aldus André Meijer, directeur van infraspecialist Firan.

Warmtenetten voor Apeldoorn, Arnhem en Lingewaard

Firan werkt al geruime tijd samen met gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders aan de ontwikkeling van warmtenetten voor woonbuurten in Arnhem, Lingewaard en Apeldoorn. Met de ondersteuning van het Programma Aardgasvrije Wijken komt de aanleg van de warmtenetten een stap dichterbij.

De gemeente Arnhem ontvangt een bijdrage van zes miljoen euro om ongeveer 800 woningen in de wijk Elderveld aan te sluiten op een warmtenet. Het plan van de samenwerkende partijen – naast de gemeente ook twee woningcorporaties, het Waterschap en Firan – is om de woningen te verwarmen met de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de rand van de wijk. De werkzaamheden worden slim gecombineerd met de vernieuwing van de openbare ruimte en de vervanging van de riolering.

Met een rijksbijdrage van ruim vier miljoen euro zet de gemeente Lingewaard nieuwe stappen om woningen in de wijk Zilverkamp in Huissen aardgasvrij te maken. Daarvoor wordt een open warmtenet aangelegd voor – in eerste instantie – 600 tot 700 woningen. Firan ontwikkelt hiervoor een warmtenet dat gebruik maakt van aquathermie en zonnewarmte. Daarnaast wordt er een warmteleiding vanuit het nabijgelegen tuinbouwgebied NEXTgarden gerealiseerd. Het warmtenet is dan uiteindelijk inzetbaar voor ruim 2.700 woningen in Zilverkamp.

Apeldoorn gebruikt de subsidie van ruim zeven miljoen euro voor het onderzoek naar en de aanleg van een warmtenet in Kerschoten. Er wordt onder andere onderzocht of warmte uit de nabijgelegen rioolwaterzuivering kan worden ingezet als een van de bron voor het open warmtenet. Met de realisatie van het warmtenet, dat eerst wordt ingezet voor negenhonderd woningen en enkele utiliteitsgebouwen en later voor alle drieduizend huizen, zou Kerschoten de eerste bestaande wijk in Apeldoorn zijn die aardgasvrij wordt.

Proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten te ondersteunen bij de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Het Programma Aardgasvrije Wijken ontwikkelt en deelt expertise over een wijkgerichte aanpak en stimuleert de uitvoering van pilots. Via een Kennis- en Leerprogramma en een aantal proeftuinen, waarvan de eerste 27 in 2018 zijn gestart, worden gemeenten ondersteund en gestimuleerd om samen met partners zoals woningcorporaties, provincies en waterschappen aan de slag te gaan met opschaalbare initiatieven. Naar verwachting komt er in 2021 een derde ronde proeftuinen.

Leren van proeftuinen

Firan is al betrokken bij het warmtenet voor de wijk Dukenburg in Nijmegen, een van de proeftuinen uit de eerste ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken. Meijer: “Onze bijdrage aan de proeftuinen uit de tweede tranche stelt ons in staat om onze expertise en ervaringen in nóg meer koploperprojecten in te brengen. Daarnaast delen we de lessons learned uit de proeftuinen met andere gemeenten en partners. Zo brengen we samen de warmtetransitie verder.”

Meer weten over onze bijdrage aan de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken en wat Firan kan betekenen voor aardgasvrije initiatieven in uw gemeente? Check onze projecten en neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!