Infra-oplossingen voor de energie van de toekomst: ontwikkelingen & resultaten 2022

Firan werkt aan vernieuwende infra-oplossingen voor de duurzame energie van vandaag en morgen. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van onze projecten van 2022 op een rij.

De Nederlandse klimaatdoelstellingen betekenen dat in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent is verminderd ten opzichte van 1990, en in 2050 zelfs op bijna nul ligt. De klimaatambities stellen gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars, netbeheerders, de industrie en andere hoofdrolspelers in de energietransitie voor forse uitdagingen. Er is veel werk te verzetten om woningen aan te sluiten op warmtenetten, netcongestie tegen te gaan, en maximaal gebruik te maken van netcapaciteit en duurzame energie-opwek.

Firan, de specialist in infra voor nieuwe energie van Alliander, werkt aan vernieuwende initiatieven om de Nederlandse energietransitie verder te brengen. In 2022 zetten we in verschillende regio’s nieuwe stappen met duurzame oplossingen voor de groeiende vraag naar warmte, waterstof en zonne- en windenergie.

Publieke warmtenetten

Firan werkt samen met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere partners aan duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtenetten. Onze publieke warmtenetten benutten het potentieel van lokale duurzame bronnen, zoals restwarmte (bijvoorbeeld uit afvalverwerking en datacenters), aquathermie en geothermie.

In 2022 waren we in verschillende gemeenten aan de slag met de ontwikkeling, aanleg en uitbreiding van warmtenetten. Daarnaast zijn we betrokken bij diverse nieuwe samenwerkingen om collectieve warmte-oplossingen te ontwikkelen.

Klik op onderstaande twee tabs voor voorbeelden van publieke warmtenetten:

Samenwerking om de warmtetransitie verder te brengen

Samen met initiatieven in de warmtesector – zoals Stichting Warmtenetwerk en WarmingUP – werken we steeds verder aan kennisontwikkeling over duurzame, betrouwbare en betaalbare concepten. Met als doel: onze partners ondersteunen om actuele vraagstukken op te lossen en de lokale warmtetransitie verder te brengen.

  • In 2022 is bijzondere aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen rond de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw). Firan weet wat er speelt rond de nieuwe Warmtewet. We delen onze expertise over het onderwerp proactief met ons netwerk, en we denken en doen mee met gemeenten die stappen vooruitzetten om vaart te maken met de warmtetransitie. We werken ook al jarenlang nauw samen met gemeenten – en met andere stakeholders in de warmtetransitie, zoals woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en energiecoöperaties – aan publieke warmtenetten. De werkwijze van onze projecten in onder meer Didam, Zaanstad en Harderwijk wordt onder de Wcw steeds meer de norm.
  • Een belangrijke mijlpaal in onze samenwerking met partners in de warmtetransitie is de oprichting van het Gelders Warmte Infra Bedrijf, waarmee de Provinciale Staten in 2022 hebben ingestemd. Provincie Gelderland, Alliander, Oost NL en zeven Gelderse gemeenten leggen met de publieke organisatie de basis om de ontwikkeling en aanleg van lokale warmtenetten in Gelderland te versnellen.

Waterstofnetwerken

Voor onder meer industriële clusters, havens en de transportsector is groene waterstof een cruciaal onderdeel van verduurzaming. Samen met partners ontwikkelt, realiseert en exploiteert Firan regionale waterstofnetwerken die in de toekomst zijn te verbinden met het landelijke waterstofnet. Daarnaast maken we waterstof inzetbaar in lokale energienetwerken zoals energy hubs.

Klik op onderstaande twee tabs voor voorbeelden van waterstofnetwerken:

Lokale energienetwerken

Firan maakt lokale energie-oplossingen mogelijk die de capaciteit van het gereguleerde elektriciteitsnet optimaal benutten. Zo ontwikkelen we energy hubs met slimme verbindingen tussen producenten en afnemers van verschillende soorten duurzame energie. De lokale energienetwerken verminderen netcongestie, en stellen ondernemingen in staat om – ondanks de drukte op het elektriciteitsnet – (verder) te groeien en te verduurzamen.

Centraal in onze aanpak staat het Grid Control Platform, dat de analyse, monitoring en sturing van alle energiestromen in een lokaal energienetwerk regelt. Het slimme energiemanagementsysteem brengt opwek, opslag, conversie en verbruik continu in balans. Met als resultaat: altijd de juiste energie op de juiste plaats.

Klik op onderstaande twee tabs voor voorbeelden van lokale energienetwerken:

Verder met duurzame energie

Het jaarverslag van Alliander, met de titel “In verbinding”, signaleert onder andere de voortschrijdende elektrificatie van de energievraag en de verder groeiende productie van duurzame energie. De energie-oplossingen van Firan leveren een bijdrage aan een optimale inzet van duurzame bronnen in het Nederlandse elektriciteitsnet, zodat de netcongestie vermindert en de energietransitie versnelt.

Altijd verder komen, dat is immers onze missie. Zo brengen we de energie voor de duurzame wereld van morgen steeds dichterbij.

Meer weten over de bijdrage van Firan aan uw duurzame ambities?

Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!