Nationaal Warmte Congres 2021 focust op versnelling van warmtetransitie

Hoe komen we verder met de warmtetransitie en wat is er nodig om de uitvoering van plannen en projecten te versnellen? Dat is het centrale thema van het Nationaal Warmte Congres 2021, op 25 november. Firan is er host van een kennistafel over een modulaire aanpak van aardgasvrij wonen. Bent u erbij?

Om de Nederlandse en lokale klimaatdoelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om de warmtetransitie te versnellen – en nu al stappen te zetten om de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving duurzamer te maken. Dat is de boodschap van het Nationaal Warmte Congres 2021, dat op 25 november plaatsvindt in Ahoy in Rotterdam. Het congres brengt alle stakeholders van de warmtetransitie samen om met elkaar in gesprek te gaan en te komen tot concrete oplossingen om de aanpak te versnellen.

Kennistafel over een stapsgewijze aanpak van een open warmtenet

In een interactieve kennissessie tijdens het Nationaal Warmte Congres 2021 richt infraspecialist Firan de schijnwerpers op de mogelijkheden van een modulaire aanpak van de lokale en regionale warmtetransitie. Modulaire warmtesystemen leveren de bouwstenen om wijken stapsgewijs aardgasvrij te maken. Het systeem is direct inzetbaar in buurten met vierhonderd tot achthonderd woningen. Daarnaast is opschaling mogelijk naar een lokaal en zelfs regionaal warmtenet met lokale duurzame bronnen door meerdere modulair warmtesystemen met elkaar te verbinden.

Een modulair warmtesysteem vereenvoudigt de transitie naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas. Hoe werkt dat precies? Brenda Schoumans, business ontwikkelaar van Firan, licht de mogelijkheden en meerwaarde van modulaire warmtesystemen toe, en de aandachtspunten voor een succesvolle modulaire aanpak. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en discussie over actuele opgaven, oplossingsrichtingen en praktijkervaringen.

Hét event van en voor de Nederlandse warmtesector

Het Nationaal Warmte Congres is hét event van en voor de Nederlandse warmtesector. Het programma staat dit jaar in het teken van de vereiste versnelling van de warmtetransitie. Vertegenwoordigers van onder meer het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, RVO en Triodos, en diverse provincies, gemeenten, netbeheerders, warmteleveranciers en kennisinstellingen verkennen de contouren van de warmtetransitie van vandaag en morgen. In interactieve sessies gaan deelnemers met elkaar aan de slag om tot praktische oplossingen te komen, waarbij speciale aandacht is voor een integrale benadering van de transitie-opgave.

Met korting naar het Nationaal Warmte Congres 2021

Als relatie van Firan ontvangt u twintig procent korting op deelname aan het Nationaal Warmte Congres 2021, met de code: Firan20

Bekijk hier het volledige programma van het Nationaal Warmte Congres 2021.

Houd ons via LinkedIn en Twitter in de gaten voor nieuws en updates, en laat vooral weten op welke vragen u in onze kennistafel graag de antwoorden zou willen horen.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!