Nieuw onderzoek over meerwaarde van energy hubs voor de energietransitie

Nieuw onderzoek in Oost-Nederland laat zien dat energy hubs van toegevoegde waarde zijn voor de energietransitie. Firan is betrokken bij drie van de acht onderzochte projecten, en ziet de onderzoeksuitkomsten als een nieuwe onderbouwing van de ambitie om vaart te maken met een landelijke opschaling van de slimme lokale energienetwerken.

Energy hubs leggen slimme verbindingen tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. Daarmee vermindert de druk op het gereguleerde elektriciteitsnet, en zijn bedrijventerreinen in staat om verder te groeien en te verduurzamen, ook in gebieden met (dreigende) netcongestie. Een energiemanagementsysteem zorgt daarbij continu voor de optimale balans in de lokale energiestromen.

De meerwaarde van energy hubs onderzocht

Momenteel zijn er tien energy hubs op bedrijventerreinen in Oost-Nederland. Uit nieuw onderzoek van Royal Haskoning DHV, dat is uitgevoerd in opdracht van Oost NL en de provincies Gelderland en Overijssel, komt naar voren dat energy hubs inzetbaar zijn voor ongeveer vijftig bedrijventerreinen in de regio. Daarnaast zouden bijna veertig grote bedrijven in aanmerking komen voor een lokaal energienetwerk. Alle energy hubs zouden samen dan 35 tot 50 procent van totale ambitie voor duurzame energie-opwek van de Regionale Energie Strategie in Oost-Nederland realiseren. Dat zou neerkomen op een vermeden CO2-uitstoot van 20 tot 25 procent.

Opschaling naar Nederland

Firan levert een actieve bijdrage aan drie van de acht onderzochte projecten in Oost-Nederland. Het gaat om de lokale energienetwerken voor bedrijventerrein De Mars in Zutphen, A1 Bedrijvenpark in Deventer en InnoFase in Duiven. Zo verkennen we samen met ondernemers, de gemeente Duiven en vijf projectpartners de mogelijkheden voor een energy hub voor het circulaire bedrijventerrein InnoFase.

Firan is aanjager van de vernieuwende initiatieven van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden die ruimte zoeken voor duurzame groei. We werken met publieke en private partners in heel Nederland om projecten met energy hubs mogelijk te maken. De vernieuwende concepten die we ontwikkelen in projecten zoals in Oost-Nederland – maar ook in bijvoorbeeld Alkmaar en Apeldoorn – zijn opschaalbaar naar andere locaties in Nederland.

Meer weten over vernieuwende energie-oplossingen?

Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media