Nieuw onderzoek over meerwaarde van energy hubs voor de energietransitie

Nieuw onderzoek in Oost-Nederland laat zien dat energy hubs van toegevoegde waarde zijn voor de energietransitie. Firan is betrokken bij drie van de acht onderzochte projecten, en ziet de onderzoeksuitkomsten als een nieuwe onderbouwing van de ambitie om vaart te maken met een landelijke opschaling van de slimme lokale energienetwerken.

Energy hubs leggen slimme verbindingen tussen producenten en afnemers van verschillende soorten duurzame energie. Daarmee vermindert de druk op het bestaande elektriciteitsnet, en zijn bedrijventerreinen in staat om verder te groeien en te verduurzamen, ook in gebieden met (dreigende) netcongestie. Een slim energiemanagementsysteem, zoals het Grid Control Platform van Firan, zorgt daarbij voor de analyse, monitoring en sturing van de energiestromen in een lokaal energienetwerk. De continue balans tussen opwek, opslag, conversie en verbruik zorgt voor een betrouwbare en efficiënte lokale energievoorziening.

De meerwaarde van energy hubs onderzocht

Momenteel zijn er tien energy hubs op bedrijventerreinen in Oost-Nederland. Uit nieuw onderzoek van Royal Haskoning DHV, dat is uitgevoerd in opdracht van OostNL en de provincies Gelderland en Overijssel, komt naar voren dat energy hubs inzetbaar zijn voor ongeveer vijftig bedrijventerreinen in de regio. Daarnaast zouden bijna veertig grote bedrijven in aanmerking komen voor een lokaal energienetwerk. Alle energy hubs zouden samen dan 35 tot 50 procent van totale ambitie voor duurzame energie-opwek van de Regionale Energie Strategie in Oost-Nederland realiseren. Dat zou neerkomen op een vermeden CO2-uitstoot van 20 tot 25 procent.

Opschaling naar Nederland

Firan levert een actieve bijdrage aan drie van de acht onderzochte projecten in Oost-Nederland. Het gaat om de lokale energienetwerken voor bedrijventerrein De Mars in Zutphen, A1 Bedrijvenpark in Deventer en InnoFase in Duiven. Zo verkennen we samen met ondernemers, de gemeente Duiven en vijf projectpartners de mogelijkheden voor een energy hub voor het circulaire bedrijventerrein InnoFase.

Als onafhankelijke infraspecialist werkt Firan met publieke en private partners in heel Nederland om projecten met energy hubs mogelijk te maken. De vernieuwende infra-oplossingen die we toepassen in projecten zoals in Oost-Nederland – maar ook in bijvoorbeeld Alkmaar en Apeldoorn – zijn opschaalbaar naar andere locaties in Nederland. Daarmee leveren energy hubs een belangrijke bijdrage aan verduurzaming van lokale bedrijventerreinen én aan de versnelling van de landelijke energietransitie.

Animatie over de werking van het Grid Control Platform

Video afspelen
Delen op social media