Nieuwe matching tool onthult kansen voor combinatie zon- en windenergie

Tijdens The Solar Future 2020 lanceerde Firan de renewable energy matching tool. Hiermee wordt zichtbaar waar slimme lokale koppelingen mogelijk zijn tussen wind- en zonneparken, en tussen producenten en afnemers van groene stroom. Dat biedt ruimte voor duurzame energie-opwek, zonder dat een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet noodzakelijk is.

De renewable energy matching tool – kortweg RE-matchingtool – van Firan geeft een landelijk overzicht van de lokale mogelijkheden voor decentrale netten. Daarmee zijn ontwikkelaars van zonne- en windparken in staat om meer nieuwe initiatieven op te starten – en de projecten ook nog eens sneller, efficiënter en tegen lagere maatschappelijke kosten te realiseren dan via traditionele elektriciteitsaansluitingen.

Potentieel inschatten

“Ontwikkelaars van zonne- en windparken hebben vaak een portfolio met verschillende projecten in allerlei gebieden, en zoeken naar samenwerkingspartners om de opwek van duurzame energie te koppelen aan complementaire producenten, of aan grootzakelijke afnemers. Onze tool geeft inzicht in de concrete mogelijkheden om koppelingen te realiseren. Tussen zon- en windparken, en tussen producenten en gebruikers van duurzame energie”, vertelt Thom Buijs, system design engineer bij Firan.

Op basis van de analyse van de tool van Firan kunnen projectontwikkelaars de samenwerking opzoeken met gemeenten, producenten en/of afnemers om projecten van de grond te krijgen, zonder dat daarvoor een nieuwe aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk is.

“We kunnen de expertise van Firan en de data van de RE-matchingtool goed gebruiken als aanvulling op de informatie over geschikte locaties die we zelf in huis hebben”, vertelt Eric van der Gun, directeur van SolarEnergyWorks, ontwikkelaar van zonneparken. “Natuurlijk hebben we op basis van gemeentelijk beleid over de productie van duurzame energie al veel locaties doorgelicht. Maar met de RE-matchingtool beoordelen we locaties niet alleen vanuit het beleidsperspectief maar ook met het oog op de potentieel beschikbare aansluitcapaciteit. Daarmee is de tool een uitstekend aanvullend instrument om het potentieel van een locatie goed in te schatten.”

Locaties in beeld

Met de RE-matchingtool hebben ontwikkelaars van duurzame energieprojecten een praktisch instrument in handen om de mogelijkheden op bestaande locaties te beoordelen én nieuwe locaties in beeld te krijgen waar kansen liggen voor cable pooling met zon- en windpartijen en directe koppelingen met grootzakelijke afnemers. “Omdat we alternatieve aansluitingen in het vizier krijgen, wordt ons potentiële speelveld voor nieuwe zonneparken groter”, licht Van der Gun toe. “Daarnaast geeft de tool ons extra munitie in gesprekken met gemeenten, ontwikkelaars van windparken en grootverbruikers van groene stroom.”

“Een kaart waarop de kansrijke gebieden voor duurzame projecten zijn gemarkeerd, geeft gemeenten inzichten in de mogelijkheden om de Regionale Energiestrategie verder in te vullen.”

De RE-matchingtool is opgebouwd uit verschillende soorten openbare data die zijn samengebracht in een zogenoemd grafisch informatiesysteem. Gegevens over onder meer windparken, grootverbruikers, onderstations en congestiegebieden zijn gecombineerd met ervaringen uit de markt over de technische en financiële succesfactoren van projecten voor duurzame energie. Hiermee ontstaat een dynamische plattegrond van Nederland met een overzicht van gebieden waar mogelijkheden liggen om aansluitingen te realiseren naast het bestaande elektriciteitsnet.

Denken vanuit mogelijkheden

Buijs geeft het voorbeeld van een initiatiefnemer van een nieuw zonnepark. “De ontwikkelaar krijgt met de digitale kaart een overzicht van locaties waar grootschalige opwek van windenergie plaatsvindt en waar mogelijkheden liggen om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen met cable pooling. Als je deze mogelijkheden meeneemt in de planvorming, wordt het aantal kansrijke locaties veel groter dan wanneer je alleen maar kijkt naar gebieden waar de capaciteit van het bestaande elektriciteit voldoende is om de opgewekte stroom te transporteren, en waar je dichtbij een onderstation zit. Je kunt veel meer gaan denken vanuit mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, door te starten vanuit de vraag: waar kunnen nieuwe projecten worden aangesloten zonder het net te overbelasten?”

Rood: Mogelijkheid om zonnepark kleiner dan 2 MWp aan te sluiten
Groen: Mogelijkheid om zonnepark tussen de 2 MWp en 10 MWp aan te sluiten
Blauw: Mogelijkheid om zonnepark groter dan 10 MWp aan te sluiten

De RE-matchingtool ondersteunt ook de ontwikkeling van projecten waarbij zonne- en windparken met hoge vermogens direct worden gekoppeld aan nabijgelegen ondernemingen met een grote energievraag, zoals datacenters en productiefaciliteiten. De directe koppeling maakt projecten mogelijk die normaal gesproken niet haalbaar zijn, omdat de aansluiting op een verafgelegen onderstation te kostbaar is, of niet op korte termijn is te realiseren. De tool van Firan laat ook zien op welke plekken directe lokale koppelingen tussen opwek en verbruik – om technische, financiële, organisatorische en juridische redenen – interessanter zijn dan traditionele netaansluitingen. Buijs: “De analyse van de tool geeft nieuwe inzichten in mogelijke samenwerkingspartners en afnemers. Daarmee kunnen ontwikkelaars gericht het gesprek aangaan op kansrijke locaties.”

Kansen koppelen

De RE-matchingtool wordt maandelijks geactualiseerd met nieuwe publiekelijk beschikbare data over onder andere netcongesties en toekomstige zonne- en windparken. Buijs: “Uiteindelijk kan de landelijke kaart partijen dan proactief bij elkaar brengen om de ideale mix te vinden tussen zonne- en windparken, en tussen de opwek en het verbruik van duurzame energie. Dan gaan we niet vanuit een probleem zoeken naar een oplossing, maar proactief kansen koppelen, gebaseerd op betrouwbare informatie en slimme analyses.”

“We hebben na onze eerste ervaringen met de RE-matchingtool veel zin om de kansrijke locaties voor onze zonneparken verder te verkennen”, blikt Van der Gun vooruit. “Met de RE-matchingtool hebben we unieke informatie en expertise in handen om te komen tot nieuwe locaties voor succesvolle projecten – en de energietransitie dus daadwerkelijk dichterbij te brengen.”

De voordelen van de RE-matching tool

Meer weten over hoe de re-matchingtool uw project verder brengt? Lees de whitepaper over de voordelen en onze werkwijze.

Of neem voor meer informatie en advies op maat meteen contact op met Firan.

Delen op social media