Nieuwe mijlpaal voor warmtenet met aquathermie in Arnhem-Zuid

De gemeente Arnhem heeft het startsein gegeven voor een vernieuwend project om woningen en kantoren in de wijken Vredenburg en Kronenburg aardgasvrij te maken. Samen met de partners in het project gaat Firan aan de slag met een warmte-oplossing met aquathermie.

In Arnhem zijn plannen in de maak om zo’n 350 woningen en twee kantoorgebouwen in de wijken Vredenburg en Kronenburg te verwarmen met warmte uit oppervlaktewater. Met de ondertekening van alle benodigde contracten op 28 april 2021 gaat het project een nieuwe fase in. Woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting, de gemeente Arnhem, netbeheerder Liander, Waterschap Rivierenland, energiebedrijf ENGIE en infraspecialist Firan hebben afgesproken onder welke voorwaarden het project tot stand komt.

Het beoogde warmtenet maakt gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater, afkomstig uit het nabijgelegen gemaal Vredenburg. De warmte uit het oppervlaktewater wordt met een warmte-koude-installatie (WKO) opgeslagen in de bodem en vervolgens met een warmtepomp naar een hogere temperatuur gebracht. Het warmtenet van Firan transporteert de warmte naar huizen en appartementen in Vredenburg en Kronenburg. Het uitgangspunt is dat de energielasten van de huurders niet stijgen. De woningcorporaties zorgen dat de huizen worden geïsoleerd tot energielabel B, en de gemeente en Firan onderzoeken de mogelijkheden om de aanleg van het warmtenet slim te combineren met de herontwikkeling van de openbare ruimte in het gebied.

Koplopers in de warmtetransitie

“Met de inzet van aquathermie om de bestaande bouw aardgasvrij te maken, zijn Vredenburg en Kronenburg echt koplopers in de warmtetransitie”, zegt Leonie Schaart, senior businessontwikkelaar van Firan. “Er zijn in Nederland nog nauwelijks projecten met aquathermie gerealiseerd, en de lagetemperatuurwarmte wordt meestal toegepast in nieuwbouw. Nu zorgen de WKO-installaties met de thermische energie uit oppervlaktewater dat corporatiewoningen op individueel niveau worden aangesloten op een aardgasvrij systeem.” In eerste instantie zorgt een HR-ketel voor een extra back-upvoorziening, maar het gebruik van aardgas wordt uitgefaseerd.

Verduurzaming door Smart Polder

De verduurzaming van Vredenburg en Kronenburg is het eerste onderdeel van het project Smart Polder. Naar verwachting gaan de eerste woningen in Vredenburg en Kronenburg in 2023 van het aardgas af. Daarnaast worden twee kantoorgebouwen in Arnhem-Zuid, van vastgoedbedrijf Rijsterborgh en het Rijksvastgoedbedrijf, aangesloten op het nieuwe warmtenet. Schaart: “Ook nieuwbouw kan in de toekomst aangesloten worden. Vastgoedinvesteerder Wereldhave heeft plannen om de komende jaren honderden nieuwbouwwoningen rondom winkelcentrum Kronenburg te ontwikkelen. Het warmtenet is hiervoor ook een mooie een duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossing.”

Landelijk leren van Arnhem

Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft laten zien dat warmte uit oppervlaktewater in de toekomst kan bijdragen aan de aardgasvrije verwarming van mogelijk één miljoen woningen in Nederland. De inzet van aquathermie speelt daarmee een belangrijke rol in de warmtetransitie.

Uit onderzoek in Arnhem is naar voren gekomen dat naar schatting veertig procent van de gebouwde omgeving in de stad met thermische energie uit oppervlaktewater kan worden verwarmd. Inmiddels is de gemeente niet alleen in Vredenburg en Kronenburg, maar ook in de buurt Elderveld, een van de proeftuinen voor aardgasvrije wijken, aan de slag met aquathermie. Schaart: “De ervaringen die we nu opdoen in Arnhem-Zuid leveren direct toepasbare inzichten op voor de warmtetransitie in andere delen van de stad én op andere locaties in Nederland.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!