Nieuwe stap in de ontwikkeling van een warmtenet voor Didam

De gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei en Firan hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de haalbaarheid van een warmtenet voor de Bloemenbuurt in Didam verder te onderzoeken. Het doel: een betrouwbare en betaalbare warmte-oplossing voor 600 huur- en koopwoningen.

Woningcorporatie Plavei is bezig met de vernieuwing van de Bloemenbuurt in Didam. Er worden huizen gerenoveerd, en een aantal woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De corporatie maakt gebruik van het momentum om ruim 200 woningen in de Bloemenbuurt duurzaam en aardgasvrij te maken.

Haalbaar en betaalbaar warmtenet

Uit verkennende onderzoeken is een warmtenet naar voren gekomen als een haalbaar en betaalbaar alternatief voor de huidige aardgasgestookte cv-ketels in de huurwoningen van Plavei. Ook 400 koopwoningen in de Bloemenbuurt kunnen ervan gebruik maken.

“Een warmtenet blijkt een betrouwbare én betaalbare optie voor onze huurwoningen in de Bloemenbuurt. Ook de woningeigenaren in de wijk kunnen meeliften op de voordelen van deze collectieve oplossing. Daarmee kunnen we gezamenlijk de volgende stap zetten op weg naar een aardgasvrij en duurzaam Didam”, zegt Arjan ter Bogt, directeur-bestuurder van woningcorporatie Plavei, dat zo’n 4.000 woningen bezit in de Gelderse gemeenten Montferland en Zevenaar.

Open warmtenet

Voor de ontwikkeling van een warmtenet voor de Bloemenbuurt werken de gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei samen met Firan, de infraspecialist binnen netwerkbedrijf Alliander. De gemeente en Firan verkennen momenteel gezamenlijk de mogelijkheden voor een gemeentelijk warmtebedrijf. André Meijer, directeur van Firan: “Het vertrekpunt is een open warmtenet, dat onder dezelfde voorwaarden toegankelijk is voor verschillende bronnen, leveranciers en afnemers. Dat levert een bijdrage aan de betaalbaarheid van het project en garandeert de keuzevrijheid voor bewoners.”

Voor de Bloemenbuurt in Didam is een modulair warmtesysteem als beste optie voor de korte termijn naar voren gekomen. Het gaat om een hybride systeem van een wijkproductiestation met een collectieve luchtwarmtepomp, die voor piekmomenten en als back-up gebruik maakt van gasgestookte ketels. Met de ontwikkeling van het warmtenet wordt de inzet van de warmtepomp en gasketels uitgefaseerd.

Samenwerking voor de volgende fase

Voor de volgende fase in de vernieuwing van de Bloemenbuurt hebben de gemeente Montferland, Plavei en Firan op 14 juli een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin staan afspraken over onder andere een diepgaand onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet voor de Bloemenbuurt. De gemeente heeft al een subsidie aangevraagd bij het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken.

Op basis van de onderzoeksresultaten, die in het najaar worden verwacht, wordt besloten of het warmtenet er daadwerkelijk komt. Wethouder Walter Gerritsen van de gemeente Montferland: “Het uitgangspunt is dat we samen komen tot een betaalbare en betrouwbare oplossing voor iedereen, voor de duurzame wereld van nu en straks.”

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!