Oppervlaktewater als alternatief voor aardgas

Met een unieke warmteoplossing wordt in Arnhem een grote stap in de energietransitie gezet. Met behulp van een gemaal en een warmtewisselaar wordt warmte uit het oppervlaktewater gebruikt om een collectief grondwatersysteem aan te vullen. Met dit energiesysteem worden woningen en bedrijfspanden van warmte en koude voorzien.

Het project heet Smart Polder en is een samenwerking tussen Waterschap Rivierenland, de gemeente Arnhem, energiebedrijf ENGIE, Firan en adviesbureau IF-Technology. Vanaf 2020-2022 worden met deze duurzame warmte- en koudevoorziening kantoren en woningen in de wijken Vredenburg en Kronenburg verwarmd en gekoeld.

Unieke warmte-koude voorziening

Niet alleen de samenwerking tussen deze partijen maakt dit een uniek project, ook de energievoorziening is uniek. Het betreft namelijk een combinatie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), een collectief grondwatersysteem voor warmte- en koudeopslag (WKO) en een open warmtenetwerk. De keuze voor dit collectieve systeem kwam, naast de aanwezigheid van een geschikt gemaal, door de grondwaterbeschermingszone waarin de wijk gelegen is. Omdat binnen deze zone geen boringen mogen worden verricht, worden de benodigde WKO’s nét buiten deze zone geplaatst. Een warmtenetwerk gaat de warmte en koude distribueren naar naastgelegen wijken. De voorziening wordt een open warmtenetwerk, waardoor warmte en koude niet alleen worden afgenomen, maar ook aan het netwerk teruggeleverd kunnen worden.

Uitbreiding energievoorziening

Het project bestaat uit twee fases. In de eerste fase van het project wordt duurzame warmte en koude geleverd in de wijk Vredenburg aan twee bedrijfspanden, een verzorgingstehuis en een aantal huurwoningen van een woningbouwcorporatie. Vervolgens wordt in de tweede fase deze energievoorziening uitgebreid voor aansluiting van gemeentelijk vastgoed en woningen in zowel de wijk Vredenburg als in de naastgelegen wijk Kronenburg. Ook wordt op termijn het netwerk opengesteld voor nieuwe producenten en leveranciers. Aangegane leveringscontracten worden hierbij geëerbiedigd, die nodig zijn om de initiële investeringen terug te verdienen.

Van het aardgas af

Vanaf 2026 worden in fase twee de woningen en bedrijven aangesloten op de nieuwe energievoorziening. Deze duurzame warmte- en koude voorziening is een goed alternatief voor het gebruik van aardgas. Naar verwachting kunnen er op termijn meer huizen op het net worden aangesloten, omdat de wijk meer potentiële waterpartijen heeft waaruit oppervlaktewater-energie is te winnen.

Delen op social media
Meer weten?
Wilt u weten of een collectieve warmteoplossing ook voor uw nieuwbouw- of renovatieproject een optie is?