Oprichting Warmtenetwerk Harderwijk mijlpaal voor warmtenet

De eerste werkzaamheden om de nieuwe wijk Waterfront Fase 3 in Harderwijk aan te sluiten op een open warmtenet op basis van auqathermie waren al begonnen, maar sinds deze maand is er een nieuwe mijlpaal toe te schrijven aan deze gebiedsontwikkeling: de oprichting van Warmtenetwerk Harderwijk is een feit.

De circa 1.100 nieuwe woningen die in Waterfront tussen nu en 2029 gebouwd worden, krijgen een aansluiting op een nieuw, open warmtenet. Dat warmtenet wordt in eerste instantie gevoed met restwarmte van de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hiervoor is een uitkoppelingsovereenkomst gesloten met Waterschap Vallei en Veluwe. Uniek is dat als Waterfront over ongeveer zeven jaar klaar is er waarschijnlijk meerdere warmteleveranciers actief zijn binnen één warmtenet. De selectie van de eerste leverancier vindt nu plaats.

Trots op publiek eigenaarschap

Onlangs werd het Warmtenetwerk Harderwijk  opgericht. Aandeelhouders zijn de gemeente Harderwijk en Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG). DENG is een samenwerkingsverband tussen Firan en het Innovatie- en Energiefonds Gelderland. Brenda Schoumans, Businessontwikkelaar van Firan: “Samen met de gemeente hebben we er de afgelopen twee jaar veel energie in gestoken om tot de oprichting te komen. De gemeente en Firan delen dezelfde visie over het opzetten van de juiste governance. Publiek eigenaarschap is de essentie en is het uitgangspunt van Warmtenetwerk Harderwijk: een publieke infrastructuur met onafhankelijk netbeheer. Dat biedt toegevoegde waarde bij de ontwikkeling van het warmtenet. Nu deze mijlpaal bereikt is, zijn we daar trots op.”

Het open warmtenet is ontworpen op groei en is het uit te breiden naar nabijgelegen woningen en gebouwen. Voor de bestaande Zeebuurt ligt een eerste onderzoek op tafel waar aansluiting op het open warmtenet ook wordt onderzocht. Uiteindelijk zal de Zeebuurt zelf bepalen welke oplossing voor hen het beste past om aardgasvrij te worden. Het warmtenet dat nu aangelegd wordt in Waterfront voorziet in die mogelijkheid, mochten de bewoners van de Zeebuurt een aansluiting willen.

Verwarmen en verkoelen

De afgelopen maanden vonden de voorbereidende werkzaamheden voor Waterfront plaats. Schoumans: “Zo was er in april een gestuurde boring ten behoeve van de warmte-aanvoerleiding. Die leiding begint bij de RWZI. De warmte en koude uit gezuiverd afvalwater (gemiddeld 13 graden Celsius) wordt straks via deze leiding (in combinatie met een WKO, warmte- en koudeopslag) naar de nieuwbouwwoningen getransporteerd. Elke woning heeft vervolgens een individuele warmtepomp die de warmte vanuit de RWZI gebruikt als aanvoer. En in de zomer geldt dat het warmtenet juist voor verkoeling kan zorgen.”

Selectie warmteleveranciers

Eind 2022 nemen de eerste bewoners van Waterfront hun intrek in de nieuwbouwwoningen. De woningen moeten dan al wel over warmte en warm water beschikken. Per deelgebied wordt een warmteleverancier geselecteerd, zodat uiteindelijk verschillende leveranciers op het open warmtenet actief kunnen zijn. Voor het eerste deelgebied wijk is inmiddels een warmteleverancier geselecteerd. Nu is het proces gaande om andere marktpartijen voor de resterende zes deelgebieden te selecteren.

De verwachting is dat op termijn een meer open markt zal ontstaan. Over vijftien jaar lopen de eerste contracttermijnen af en kunnen de betrokken warmteleveranciers vervolgens, mogelijk, gaan concurreren op allerlei deelaspecten, bijvoorbeeld op service en onderhoud of op lage tarieven. Die openheid is van begin af aan het uitgangspunt geweest voor het warmtenet in Harderwijk. Het is de bedoeling dat het ook gevoed kan worden met warmte uit andere duurzame, lokale bronnen. Denk bijvoorbeeld aan aquathermie uit de haven of zonnewarmte van een nabijgelegen zonnepark. 

Alles over aquathermie

Bij aquathermie kan koude en warmte afkomstig zijn uit verschillende waterbronnen, namelijk oppervlaktewater (TEO), drinkwater (TED) of afvalwater (TEA). Afhankelijk van de businesscase wordt de best passende variant gekozen.

Meer weten over duurzame warmtenetten met aquathermie?

Firan denkt en doet met u mee, van de ontwikkeling tot de aanleg en het beheer. Check met onze online scan of een modulair warmtesysteem ook geschikt is voor uw projecten en plannen, en neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

De praktische informatie voor gebruikers van het warmtenet is samengebracht op de website van Warmtenetwerk Harderwijk.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!