Publieke warmtenetten als bouwsteen voor duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte

in #Blog, #Gemeenten, #Uitgelicht nieuws, #Warmtenet

Publieke warmtenetten geven gemeenten directe zeggenschap over de transitie naar aardgasvrij wonen. Daarmee zijn maatschappelijke waarden zoals duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid maximaal gewaarborgd, aldus André Meijer, directeur van Firan.

Lees meer

Het laatste nieuws van Firan

Datagedreven restwarmte, gratis af te halen!

Nederland staat vol met datacenters en de ‘data-industrie’ groeit. Datacenters hebben een schat aan duurzame warmte. Gek genoeg wordt dit nog nauwelijks benut. Slechts een paar voorlopers in Nederland delen ‘datawarmte’ met gebouwen in de buurt. Firan ziet deze ontwikkeling als een kans om duurzame warmte-uitwisseling tussen datacenters en bedrijven of appartementen te realiseren. Lees meer

Aardgasvrij wonen op Slachthuisterrein Haarlem

DGO gaat voor de in totaal 166 woningen op het Slachthuisterrein een ‘Bronnet’ ontwikkelen; een lage temperatuurnet op basis van meerdere WKO-bronnen (Warmte- en koudeopslag). Door het gebruik van WKO bronnen en mogelijk in de toekomst nog andere lokale bronnen, worden de woningen 100% aardgasloos. Lees meer