Realisatie Zaans warmtenet van start

Eind januari gaat de realisatie van het Zaans warmtenet van start. Dit warmtenet zal vanaf najaar 2019 zo’n 2200 huizen en bedrijven in Zaanstad gaan voorzien van duurzame en betaalbare warmte. Het warmtenet is een ondergronds netwerk van leidingen waar warm water doorheen stroomt. Zo kunnen woningen en bedrijfspanden verwarmd worden.

Het Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samenwerkingsverband tussen Firan, de gemeente Zaanstad en PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland). Firan levert de kennis, ervaring en investeringskracht om de infrastructuur te ontwikkelen, aan te leggen en te beheren.

Samen lokale duurzame energie uitwisselen

Een goede samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers is essentieel in de energietransitie die Nederland wil doormaken. Bij Firan investeren we mee. We leggen de netwerken aan en zorgen voor het beheer. Het Zaans warmtenet is een voorbeeld van hoe we samen verder komen.

Dankzij deelname van de gemeente is het Zaans Warmtenet van de grond gekomen. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting het verduurzamen van bestaande bouw in Zaanstad. Dat is relevant omdat er momenteel nauwelijks alternatieven zijn voor grootschalige toepassing van duurzame energie voor bestaande bouw.

Open warmtenet

Warmtenetwerk Zaanstad BV is verantwoordelijk voor het realiseren van de benodigde infrastructuur, en ENGIE zal in de eerste fase de enige warmteleverancier zijn. Omdat het Zaans warmtenet een open net wordt, kunnen later ook andere aanbieders en warmtebronnen gebruik maken van het leidingennetwerk. Dit zal het warmtenet nog duurzamer maken.

De praktische informatie voor gebruikers van het warmtenet is samengebracht op de website van Warmtenetwerk Zaanstad.

Delen op social media
Meer weten?
Wilt u weten of een collectieve warmteoplossing ook voor uw nieuwbouw- of renovatieproject een optie is?