Restwarmte: zelf gebruiken of uitwisselen met de buren?

Restwarmte biedt kansen voor uw bedrijf. Door het zelf te gebruiken en daarmee kosten te besparen of door het uit te wisselen met bedrijven in de buurt. Welke optie voor uw industrieel bedrijf het slimst is? Firan denkt met u mee.

Optimale benutting van uw restwarmte is interessant. Zeker wanneer u kosten maakt voor het koelen of lozen van deze warmte. In eerste instantie is van belang om te onderzoeken of u de restwarmte zelf kunt gebruiken. Door restwarmte te gebruiken in het eigen productieproces of in eigen gebouwen bespaart u namelijk kosten en energie.

Restwarmte als warmtebron

Wanneer het gebruiken van de eigen restwarmte geen optie is, is het interessant om te onderzoeken of er bedrijven en instellingen in de omgeving zijn met een warmtevraag op een lager temperatuurniveau. Warmte van bijvoorbeeld uw koelinstallaties, verbrandingsketels of datacenters wordt dan door gebouwen en woningen in de omgeving gebruikt als warmtebron met behulp van een warmtenet.

Benieuwd of uitwisseling van restwarmte met de buren interessant is? Maak een inschatting van de kansen voor uw bedrijf met behulp van deze handvatten.

Delen op social media
Kom in contact met Firan
Wilt u restwarmte uitwisselen met uw buren en zoekt u een ervaren partij die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, aanleg en het beheer van de warmteleiding? Neem contact op met Firan.